De feestremork

De feestremork is een uitleenbare aanhangwagen die ter beschikking wordt gesteld van buurtcomités, welzijnsinstellingen en verenigingen.