De Bremtkapel

Adres

Soveneelstraat 1, Bierbeek

Praktische informatie 

Beschrijving
 • Polyvalente zaal met toog (geen keuken)
Functies
 • Feestzaal
 • Vergaderzaal
Cijfers aantal personen

(Het betreft op dit moment nog schattingen):

 • zittend aan tafels: 120 personen
 • zittend in rijen voor een podium: 130
 • zittend voor een spreker zonder podium en zonder tafels, in rijen: 150 personen
 • Staand publiek al dan niet met staantafels: 150 personen
Cijfers materiaal
 • stoelen: 150
 • tafels: 20 kleine, 10 grote
 • statafels: 5
 • podiumelementen
 • bestek (tassen, borden, lepeltjes,... voor 60 personen)

Centrum-verantwoordelijk

(plaatsbezoeken, controle, sleutelbeheer)...

Theo Deweerdt:Bremtstraat 3, Bierbeek
016-46 30 11.

Reservaties 

de borre 016-26 97 41 of zaalverhuur@deborre.be

Categorieën

Voor de huur van de gemeentelijke infrastructuur wordt een onderscheid gemaakt tussen 6 categorieën:

1 Gemeente Bierbeek, adviesraden van de gemeente, vzw cultuurcentrum Bierbeek, Bierbeekse scholen en welzijnsinstellingen tijdens de schooluren.
2 Bierbeekse verenigingen erkend door de cultuur- of sportraad, Bierbeekse scholen en welzijnsinstellingen buiten de schooluren, Bierbeekse politieke partijen, Bierbeekse wijkcomités onder de voorwaarden gesteld in art. 5.
3 Erkende Bierbeekse jeugdwerkinitiatieven en jeugdafdelingen van erkende Bierbeekse verenigingen.
4 Inwoners van Bierbeek (voor zichzelf in privéverband, niet voor activiteiten van firma’s, verenigingen buiten Bierbeek,…), andere gemeentebesturen, Rode Kruis Vlaanderen voor bloedinzameling en personeelsleden van de gemeente Bierbeek.
5 Personen, erkende verenigingen, scholen en instellingen van buiten Bierbeek, non-profitorganisaties (Bierbeekse en niet-Bierbeekse) en bedrijven met maatschappelijke zetel in Bierbeek.
6 Bedrijven, ondernemingen, firma’s die niet behoren tot de non-profitsector en hun maatschappelijke zetel niet in Bierbeek hebben. 

Huurprijzen

Infrastructuur Categorie 1 2 3 4 5 6 Begrafenis
Huur voor culturele en gemeenschapsvormende activiteiten Huurprijs €0  €33 €28  €100   €200 €460 €150
Waarborg €0 € 300 €300 €300 €300 €300    
Vaste reservatie €0 €5/u  €5/u  €15/u  €20/u  €25/u     
Huur voor andere activiteiten Huurprijs €0 €77 €66  €200   €260   €500   
Waarborg €0 €300 €300 €300 €300 €300    
Vaste reservatie €0 €10/u €10/u €30/u €40/u €50/u