Concessies begraafplaats

De familie van een overledene kan een toelating krijgen om een lijk te begraven of de as bij te zetten op een gemeentelijke begraafplaats. Er zijn begraafplaatsen op volgende plaatsen:

  • oud-kerkhof Bierbeek (rond kerk): geen begravingen meer
  • nieuw kerkhof (Dorpsstraat achter kerk en pastorie)
  • oud-kerkhof Korbeek-Lo (rond kerk): geen begravingen meer
  • nieuw kerkof Korbeek-Lo (Eikeboomlaan)
  • kerkhof Lovenjoel (Kerselaarlaan)
  • kerkhof Opvelp (rond kerk): uitdovend, geen nieuwe begravingen meer vanaf zomer 2023

Wat kost een concessie?

  geen concessie
= 15 jaar
concessie
20 jaar
concessie
30 jaar
concessie
50 jaar

verlenging
concessie

graf* gratis 400 euro 750 euro 1500 euro** mogelijk
urnenkelder* gratis 350 euro 650 euro 1310 euro mogelijk
colombariumnis* gratis 300 euro 560 euro 1125 euro mogelijk
NIET-inwoners 125 euro prijs x 2 prijs x 2 prijs x 2 mogelijk

* Één nabegraving of bijzetting is mogelijk binnen een termijn van 15 jaar voor bloed- of aanverwanten tot de eerste graad of de overlevende met wie men een feitelijk gezin vormde

** De gemeente beschikt over geplaatste grafkelders in de daartoe voorziene perken van de gemeentelijke begraafplaatsen. Er mogen enkel geprefabriceerde grafkelders geplaatst worden. Een grafkelder voor 2 personen kost 500 euro, een voor 3 personen kost 650 euro. Bij aankoop van een grafkelder moet steeds een grondconcessie van 50 jaar genomen worden.

Begraafplaatsreglement

  • Hernieuwing van de graven: de percelen bestaande uit niet-geconcedeerde graven worden op een discrete manier vernietigd na 15 jaar. Geconcedeerde graven worden eveneens vernietigd na het verstrijken van de concessie, indien de nabestaanden deze niet wensen te verlengen. Eén van de nabestaanden wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de gemeente. De graftekens moeten door de nabestaanden verwijderd worden. Indien dit niet tijdig gebeurt, worden de materialen eigendom van de gemeente.
  • Grafstenen en gedenktekens: de afmetingen van graftekens vind je terug op de infopanelen aan de ingang van de begraafplaatsen. Ook het onderhoud van de graven is gereglementeerd. Het is niet toegelaten om grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door vorm, afmeting, opschriften of aard van de materialen de reinheid, gezondheid, veiligheid of rust op de begraafplaats kunnen verstoren.
  • Ontgravingen gebeuren op kosten van de familie.

Je vindt het begraafplaatsreglement onderaan of aan de ingang van de begraafplaats.