Buurtcontacten

In deelgemeente Korbeek-Lo werkt onze gemeente al meer dan een decennium samen met buurtcontacten. Dit zijn betrokken inwoners die als schakel tussen beleid en inwoners fungeren. Ze zetten hun voelsprieten aan om signalen van buren op te vangen en deze aan het bestuur door te geven. Daarnaast kan je als burger ook meehelpen met de organisatie van buurtfeesten, peterschap over een plantsoen of bloemenbak, opruimen van zwerfvuil, buurtinformatienetwerken …

De goede ervaringen uit Korbeek-Lo laten ruimte voor ambitie. In het najaar van 2021 rolden we ook buurtcontacten uit in Bierbeek, Lovenjoel en Opvelp. Om die ambitie te doen slagen zijn we op zoek naar inwoners die als buurtcontact willen fungeren in deelgemeentes Bierbeek, Lovenjoel en Opvelp.
Buurtcontacten engageren zich om meldingen van buurtbewoners en gesignaleerde problemen kort-op-de-bal op te volgen en door te spelen naar de gemeente zodat ze efficiënter opgelost kunnen worden. Tijdens de vergaderingen bekijken we ook projecten die op til zijn in de buurt.

Ben je bereid om een tweetal keer per jaar met je dorpsgenoten en het gemeentebestuur te vergaderen en grieven en problemen van je buurtbewoners door te geven? Wil je positief meewerken en meedenken met het beleid? Dan kan je je kandidaat stellen om buurtcontact te worden voor je straat of je buurt.
De vergaderingen zijn open en constructief. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

Planning 
  • Korbeek-Lo: maandag 3 oktober om 20 u in het Buurthuis 
  • Bierbeek: dinsdag 11 oktober om 20 u in de raadzaal van het gemeentehui
  • Opvelp: dinsdag 25 oktober om 20 u in De Velpe
  • Lovenjoel: dinsdag 8 november om 20 u in 't Stichelke

Inschrijven via communicatie@bierbeek.be