Bierbeeks Erfgoeddepot (BED)

Om het cultureel erfgoed van Bierbeek te bewaren en ontsluiten werd in 2010 een erfgoeddepot opgericht. De nodige ruimte is voorzien in een daartoe aangepast lokaal in het Stichelke in Lovenjoel.

Vanuit de gemeentelijke erfgoedraad werd een stuurgroep van vrijwilligers opgericht om de werking van dit depot in goede banen te leiden.

Heb je materiaal (boeken, schilderijen, voorwerpen, archieven, foto's,...) over het verleden van Bierbeek?
Je kan ze met een gerust hart in bewaring geven of overdragen aan het Bierbeeks Erfgoeddepot.
Ook materiaal dat je nog graag zelf wil houden, maar dat kan gefotografeerd worden om zo te bewaren is welkom in het BED.

De vrijwilligers van het BED digitaliseren al het materiaal en voeren het in in erfgoedplus. 
Zo wordt het bewaard en ontsloten.