Bierbeek in de internationale pers

Bierbeek haalt amper de geschreven nationale pers: hier geen oorlogen, hongersnoden, vulkaanuitbarstingen of politieke rampen … en gelukkig zijn het aantal branden, ongevallen en diefstallen hier ook op één hand te tellen.
Enigszins verrassend stonden vroeger wél af en toe Bierbeekse ongelukken en diefstallen in de krant. Meer zelfs, soms haalde zo’n verhaal zelfs de internationale pers. In het Dagblad van Noord-Brabant (Nederland) kon de geïnteresseerde lezer op 2 februari 1928 met veel detail een dramatisch voorval meemaken dat zich afspeelt in Mollendaal. Het leest zo’n beetje als een Amerikaanse film: misdadigers in snelle auto’s en vrij wapenbezit. Was de journalist ter plaatse? Je zou het bijna denken als je zijn relaas leest – dat we graag letterlijk en dus in oubollig Nederlands citeren:

Bandietenstreek: een moeder sterft van schrik

Te Bierbeek, op den straatweg naar Mollendaal, ligt de hoeve der weduwe Decoster, die ongeveer tweehonderd meter in het veld ligt. Vrouw Decoster verblijft daar met hare vier kinderen, waaronder een jongeling, Leo, 22 jaar oud, twee dochters en een knaapje van 11 jaar. Op de pachthoeve werd een os verkocht, wat de aandacht trok van schelmen, die een plan smeedden om in het bezit der som geld te komen.
Omstreeks middernacht werd op de zijvensters der hoeve getikt, evenals op de muren gebonsd, om de aandacht der bewoners gaande te maken op het feit, dat in de buurt hulp moest gebracht worden bij een koe. Den elfjarige knaap werd het eerst gewekt en verwittigde zijn moeder, die zich naar het voorhof begaf.

Ondertussen riep een vreemde mannenstem om de deur te openen. Weduwe Decoster werd ongerust en riep haar zoon Leo, die spoedig beneden kwam en al roepende vroeg wat er gaande was. Hierop kwam geen antwoord meer, maar ondertussen werd aan de koepoort gerammeld, aan de tegenovergestelde zijde der boerderij. De zoon greep zijn geweer, terwijl de moeder overvloedig op een horen blies, hetgeen de ongewenste bezoekers deed vluchten, die in een automobiel sprongen en verdwenen in den nacht.

Doch de moeder kwamen die feiten duur te staan. Inderdaad, de aandoeningen waren te hevig geweest en zij viel van de ene bezwijming in de andere. Zij moest naar bed gedragen worden. Na de eerste hulp te hebben verleend, zadelde Leo Decoster zijn paard en reed naar zijn zuster, die onverwijld naar de hoeve snelde. De geneesheer werd eveneens ontboden, maar trof nog slechts een lijk aan. Ondertussen had Leo zijn gehuwden broeder verwittigd en had hij een revolver bekomen in een herberg. Nadien rende hij huiswaarts, waar hij het droeve nieuws van het afsterven van zijne moeder vernam.

Mysterie 

We zouden graag weten of deze feiten nog bij één of andere verwant van vrouw Decoster of een andere inwoner bekend zijn. We zijn ook nog op zoek naar de plaats delict van deze feiten.

Heb je info? Geef dan een seintje aan liebrecht.salen@telenet.be 

Er bestaan nog andere verhalen in de categorie moord en diefstal. Zo vind je op www.bierbeek1418.be het relaas van een overval op het Bergenhof in de roerige tijd na de wapenstilstand van 1918.