GAS - gemeentelijke administratieve sancties

Hieronder vind je alle nog geldende beslissingen die door de gemeente Bierbeek genomen werden in het kader van GAS (gemeentelijke administratieve sancties). Bierbeek werkt nauw samen met Stad Leuven wat betreft de sanctionerend ambtenaar en met PZ Lubbeek wat betreft de vaststellingen. 

Wetgevend kader :

Wet 13 mei 1999 invoering GAS 

Wet 24 juni 2013 nieuwe GAS-wet

Koninklijke besluiten van 21 december 2013 (vaststellers, sanctionerend ambtenaar, register, protocolakkoord), 28 januari 2014 (bemiddeling), en 9 maart 2014 (stilstaan en parkeren)

Ministerieel besluit van 5 september 2014 (identificatiekaart)

Omzendbrief van 22 juli 2014

Wet 15 juli 2018 en 19 juli 2018 (wijzigingen aan de GAS-wet)

Beslissingen genomen na 1 januari 2024 vind je hier