Hippo-Circle

HIPPO-CIRCLE, hét online informatie- en communicatieknooppunt/platform met de meest performante bibliotheek voor de hippische sector en dit van gepassioneerd recreant tot professional, actief in de Lage Landen (Vlaanderen & Nederland).

Hippo-Circle wordt gebouwd op 4 fundamentele pijlers, alle mensen die op eender welke wijze bij de paardenwereld betrokken zijn met elkaar verbinden tot een nog sterkere gemeenschap, en naast informeren, voornamelijk inzetten op communicatie, inspraak en synergie tussen alle betrokken partijen.

www.hippo-circle.eu

In de paardensector bestaan een aantal organisaties die je in belangrijke mate informeren en waar je terecht kan voor het regelen van praktische zaken zoals; licenties, brevetten, verzekeringen, paarden ID, wedstrijddeelnames, specifiek professioneel advies, etc. Dit aanbod compleet maken over alle grenzen van organisaties heen is de bestaansreden van Hippo-Circle.

Onze missie bestaat erin alle mensen die op eender welke wijze bij de paardenwereld betrokken zijn, met elkaar te verbinden tot een nog sterkere gemeenschap, en naast informeren, voornamelijk in te zetten op communicatie, inspraak en synergie tussen alle betrokken partijen.

Aan de basis ligt een blijvend gratis lidmaatschap alsook samenwerking met elk individu van recreant tot professional en de hippische verenigingen, clubs en federaties. Hippo-Circle wil van jong tot oud en van recreant tot professional heel breed informeren en entertainen, de meest performante bibliotheek in de hippische sector aanbieden maar bovenal hét communicatiekruispunt zijn voor al haar leden. Ook jij bent daarbij heel belangrijk, HC geeft eenieder die actief is in de paardenwereld een stem, ook jouw mening en ideeën zijn belangrijk.

Tot snel, bij Hippo-Circle

Contactgegevens

Adres
Tiensesteenweg 65 , 3360Korbeek-Lo
E-mail
admin@hippo-circle.be
Website
www.hippo-circle.eu