Aanpassing huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn