Aanpassing huishoudelijk reglement van de gemeenteraad