Vast Bureau OCMW

Het Vast Bureau van het OCMW heeft dezelfde samenstelling als het college van burgemeester en schepenen en wordt voorgezeten door de burgemeester. De vergaderingen zijn meestal op maandag, aansluitend op het schepencollege en zijn niet openbaar.

De algemeen directeur maakt de notulen van het vast bureau op en zorgt voor de opvolging ervan door de diensten. De beslissingen van het vast bureau worden openbaar gepubliceerd.

Besluitenlijsten vanaf 1 januari 2024