Ziek zijn

Gezondheid en ziekte: het is als een siamese tweeling verbonden met elkaar.

Hieronder enkele belangrijke weetjes.

  • Ziekenfondsen

In België moet je je aansluiten bij een ziekenfonds. Alleen op die manier kun je gebruikmaken van de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Op elk moment in je leven kan je geconfronteerd worden met ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap, opname in een ziekenhuis, overlijden… Dan kan je een beroep doen op je ziekenfonds en heb je onder meer recht op de volgende vergoedingen:

  • een vergoeding van de kosten voor een consultatie bij de arts
  • een forfaitaire tegemoetkoming bij ziekenhuisopname
  • een schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid of moederschap

Je hebt de keuze tussen verschillende ziekenfondsen: lijst van erkende ziekenfondsen.

  • Medische zorg

Hoeveel kost medische zorg? Hoeveel moet ik zelf betalen? Hoeveel krijg ik terug van de ziekteverzekering? Is het mogelijk om te besparen op mijn medische kosten? Als mijn financiële situatie verandert, moet ik dan even veel blijven betalen voor medische zorg?

Deze rubriek geeft een antwoord op deze vragen: info over medische kosten

  • Globaal medisch dossier

Je huisarts helpt je bij ziekte en begeleidt je bij je gezondheid. Door een globaal medisch dossier (GMD) te openen bij je huisarts, maak je een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen de artsen mogelijk. Je kan uiteraard zelf je huisarts kiezen. Via de preventiemodule kan je preventief aan je gezondheid werken. Bovendien krijg je een vermindering van 30 % op het gedeelte dat je zelf moet betalen. Je medische gegevens worden gecentraliseerd, waardoor bijvoorbeeld overbodige onderzoeken worden vermeden.

  • Patiëntenrechten

Sedert 2002 heeft België een wet die uw rechten als patiënt duidelijk omschrijft. Tegelijk legt deze wet de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Welke rechten heb je als patiënt? Wat gebeurt er als je niet in staat bent om die uit te oefenen? Wat is een vertrouwenspersoon en een vertegenwoordiger? Welke rol spelen de ombudsdiensten in de ziekenhuizen en de federale ombudsman?

Ontdek alles over de patiëntenrechten hier.

  • Voor mensen die kanker krijgen

Kanker is een smerige ziekte, iedereen wordt er al eens mee geconfronteerd in familie of kennissenkring.

Gelukkig staat de geneeskunde al ver en zijn er diverse sociale voorzieningen voor kankerpatiënten en voor hun naasten. Je vindt een overzichtslijst hier.
Er bestaat ook een tegemoetkoming voor vervoersonkosten voor kankerpatiënten, waarvan je de info hiernaast vindt.

Kom op tegen kanker biedt je een helpende hand en ondersteuning via telefoon 0800 35 455 of mail of chat met de kankerlijn.

  • Andere chronische ziekten

Er bestaan nog ontelbare andere chronische ziekten. Je vindt de zelfhulpgroepen of lotgenotencontacten op de website van de Trefpunt zelfhulp.

Je kan bij ons terecht voor ondersteuning van jouw zelfhulpgroep en informatie over zelfhulp. Daarnaast stimuleren we onderzoek rond lotgenotencontact en werken we samen met organisaties en overheden om zelfhulp te promoten.