Word jij onze nieuwe collega?

Gepubliceerd op maandag 6 januari 2020 10.23 u.
Bierbeek werft vier nieuwe medewerkers aan.

In Bierbeek maken we werk van een modern personeelsbeleid en zorgen we voor een slagkrachtig personeelsbestand met ongeveer 150 medewerkers, onderwijs incluis. In onze gemeente staan de ambtenaren ten dienste van de hele gemeente. Het is die betrokkenheid bij de lokale context, de wisselwerking met de inwoners, verenigingen, organisaties en de co-creatie met bestuurders die het beleid ten goede komt.

We vinden dat iedere inwoner recht heeft op een uitstekende dienstverlening die kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. We willen de komende jaren sterk inzetten op een dynamisch dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze ambities.

Wil je mee vorm geven aan het welzijn van alle Bierbekenaren en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente?

De gemeente en het OCMW van Bierbeek werven aan:

1. EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD ALGEMENE ZAKEN (A1a-A3a) (m/v) BIJ DE GEMEENTE

2. EEN VOLTIJDS DIENSTHOOFD WELZIJN (A1a-A3a) (m/v) BIJ HET OCMW

ALLEBEI IN STATUTAIR VERBAND (met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Hoofddoel van de functie

Als diensthoofd Algemene Zaken sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Algemene Zaken. De dienst Algemene Zaken omvat de dienst interne zaken, de dienst externe zaken en de dienst burgerzaken (samen een 10-tal medewerkers).

Als diensthoofd Welzijn sta je in voor de leiding en coördinatie van de dienst Welzijn. De dienst Welzijn omvat de sociale dienst en de thuiszorgdienst van het OCMW en de gemeentelijke dienst Welzijns- en gezondheidsbeleid (samen een 20-tal medewerkers).

Je stuurt de medewerkers van de dienst aan, biedt ondersteuning, coacht en adviseert de medewerkers. Dit doe je op een kwaliteitsvolle manier met een optimale klantgerichtheid als doel. Je neemt een beleidsondersteunende rol aan waarbij je het beleid adviseert, beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt. Je legt de link tussen het beleid en de uitvoering en je zorgt voor een samenhangend lokaal beleid tussen de verschillende interne en externe partners.

Als diensthoofd ben je lid van het managementteam.

> vacaturebericht diensthoofd algemene zaken en diensthoofd welzijn

3. EEN VOLTIJDSE WERKLEIDER TECHNISCHE UITVOERINGSDIENST (C4 - C5) (m/v)

IN STATUTAIR VERBAND (met aanleg wervingsreserve van 3 jaar)

Hoofddoel van de functie

Als werkleider Technische Uitvoeringsdienst (TUD) sta je in voor de dagelijkse operationele leiding van de ploegen binnen de TUD (ploeg Openbare Werken - ploeg Openbaar Groen en Logistieke dienst).

> vacaturebericht werkleider technische dienst

4. EEN VOLTIJDSE MEDEWERKER LOGISTIEKE DIENST (D1 - D3) (m/v)

IN CONTRACTUEEL VERBAND (met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar)

Functiebeschrijving

Je maakt deel uit van de logistieke dienst en staat in voor het onderhoud en de netheid van de vrijetijdinfrastructuur en het gemeentehuis. Je geeft logistieke ondersteuning aan de verschillende gemeentelijke diensten en de gebruikers van het vrijetijdscentrum.

Je houdt toezicht binnen het vrijetijdscentrum en het gemeentehuis en je bent een aanspreekpunt voor bezoekers en gebruikers van het vrijetijdscentrum.

> vacaturebericht medewerker logistieke dienst

Interesse?

Stuur je kandidatuur vergezeld van je curriculum vitae, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud) ten laatste op 15 februari 2020 naar het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek.

Inlichtingen:

personeelsdienst - Frans Moldenaers - 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be