Word jij onze nieuwe collega?

Gepubliceerd op maandag 25 november 2019 10.23 u.
De gemeente werft aan een voltijds technisch beambte (E1-E3) voor de groendienst.

(man of vrouw)

Taak: als ongeschoold arbeider bij de groendienst sta je in voor het onderhoud van aanplantingen en kerkhoven, bermbeheer, snoeien van bomen en struiken, selectieve afvalophaling, aanleggen van perkjes, besturen van voertuigen en machines, …

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen)
  5. slagen voor de selectieprocedure (interview)

Contract : voltijds contract voor bepaalde duur (6 maanden)

Kandidaturen : uiterlijk op 11 december 2019 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek aan de hand van het CV-formulier dat je hieronder kan downloaden .

Inlichtingen : personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be