Woonproject

Intergemeentelijk woonproject en Wooninfopunt

Wonen tussen Dijle en Velp is het intergemeentelijk woonproject van de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee en Rotselaar. De projectmedewerkers leveren verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners: informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand, verwaarlozing en woonbeleid.

Wooninfopunt

Bij de woonconsulenten kan je als inwoner (zowel huurder, verhuurder, eigenaar of andere) terecht voor gratis advies en informatie over:

  • Premies en andere voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren
  • Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
  • Levenslang en aanpasbaar wonen
  • Betaalbaar wonen
  • Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Om je sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neem je best volgende documenten mee naar het spreekuur van de woonconsulent:

  • facturen en/of offertes
  • aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2016 aanslagjaar 2017
  • aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomstenjaar 2017 aanslagjaar 2018

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief, ...

Indien je vragen hebt over je energiefactuur, of je wil een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker je meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Het je vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee! Ter verduidelijking van de situatie kan je ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen, ...

Het Wooninfopunt houdt elke TWEEDE en VIERDE donderdagvoormiddag van de maand (behalve verlofperiodes) tussen 9 u en 12 u zitdag in het gemeentehuis van Bierbeek. Elke 3de dinsdag van de maand is er een avondspreekuur op afspraak tussen 18u en 20u (op 17/09 - 15/10 - 19/11 - 17/12). Indien nodig kan de woonconsulent bij jou thuis langskomen.

Contacteer het Wooninfopunt via 0476 96 37 77 of info@wooninfopunten.be. Neem zeker ook eens een kijkje op www.wooninfopunten.be (website van het intergemeentelijk woonproject).

Technisch advies op maat

De technisch adviseurs van het woonproject geven informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit na melding en in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden. De technisch adviseur kan je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.

De technisch adviseurs kan je contacteren via woningkwaliteit.wtdv@igo.be of 016 31 18 69.

 

Leegstand en verwaarlozing voorkomen

Bierbeek wil langdurige leegstand en verwaarlozing voorkomen en aanpakken door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen.

Er is sprake van een leegstaande woning wanneer er gedurende 12 opeenvolgende maanden geen bewoning is. Bij een gebouw wordt gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet gebruikt volgens de bestemming van het gebouw om van leegstand te spreken.

Er is sprake van een verwaarloosde woning of gebouw wanneer er sprake is van verval en waterinsijpeling.

Deze leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen worden opgenomen in het register van de gemeente. Bierbeek heeft een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je kan worden belast op de langdurige leegstand van je woning of gebouw.

Voor meer informatie kan je bij de leegstandsconsulent terecht - Harriet Kramers - 0471 66 04 52 - harriet.kramers@igo.be

 

Renovatiebegeleiding

Naast het woonproject krijgt Bierbeek ook ondersteuning van een renovatiebegeleider: Bert Baes adviseert en ondersteunt inwoners bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het laten isoleren en plaatsen van ramen, een condensatieketel, zonnepanelen of een warmtepomp.

Bert Baes is meestal op donderdagvoormiddag in het gemeentehuis. Meer info of een afspraak maken met Bert Baes kan via 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be.