Woonbegeleiding

Intergemeentelijk woonproject en Woonloket

Wonen tussen Dijle en Velp is het intergemeentelijk woonproject van de gemeenten Bertem, Bierbeek, Boutersem, Haacht, Oud-Heverlee en Rotselaar. De projectmedewerkers leveren verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners: informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand, verwaarlozing en woonbeleid.

Wooninfopunt

Bij de woonconsulenten kan je als inwoner (zowel huurder, verhuurder, eigenaar of andere) terecht voor gratis advies en informatie over:

 • Premies en andere voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren
 • Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
 • Levenslang en aanpasbaar wonen
 • Betaalbaar wonen
 • Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Om je sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neem je best volgende documenten mee naar het spreekuur van de woonconsulent:

 • facturen en/of offertes
 • aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2017 aanslagjaar 2018
 • aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomstenjaar 2018 aanslagjaar 2019

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief, ...

Indien je vragen hebt over je energiefactuur, of je wil een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker je meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Het je vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee! Ter verduidelijking van de situatie kan je ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen, ...

Het Woonloket zal vanaf januari 2020 (tijdelijk) alleen nog op afspraak op donderdagvoormiddag werken. Onze excuses voor het ongemak.

Je kan altijd een afspraak maken met het Woonloket via 0496 25 85 00 of woonloket.bierbeek@igo.be. Neem zeker ook eens een kijkje op www.wooninfopunten.be (website van het intergemeentelijk woonproject).

Hebt u problemen rond wonen, dan kunt u een beroep doen op woonbegeleiding. De woonbegeleiding kan gaan van een steuntje in de rug tot intensieve begeleiding, en dit op verschillende vlakken:

 • organisatie in het huishouden (bv. onderhoud van de woning)
 • het nemen van beslissingen en het geven van structuur aan de dag
 • het verzorgen van de post, de administratie en geldzaken
 • daginvulling (zoeken naar werk, vrijetijdsbesteding,...)
 • voeding (bv. boodschappen doen)
 • opvoeding van de kinderen
 • het aangaan en onderhouden van sociale contacten en relaties.

Het is de bedoeling dat u uiteindelijk zelfstandig kunt wonen en terug controle krijgt over uw dagelijkse situatie.

Technisch advies op maat

De technisch adviseurs van het woonproject geven informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit na melding en in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden. De technisch adviseur kan je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.

De technisch adviseurs kan je contacteren via woningkwaliteit.bierbeek@igo.be of 0471 66 28 34.

Leegstand en verwaarlozing voorkomen

Bierbeek wil langdurige leegstand en verwaarlozing voorkomen en aanpakken door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen.

Er is sprake van een leegstaande woning wanneer er gedurende 12 opeenvolgende maanden geen bewoning is. Bij een gebouw wordt gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet gebruikt volgens de bestemming van het gebouw om van leegstand te spreken.

Er is sprake van een verwaarloosde woning of gebouw wanneer er sprake is van verval en waterinsijpeling.

Deze leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen worden opgenomen in het register van de gemeente. Bierbeek heeft een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je kan worden belast op de langdurige leegstand van je woning of gebouw.

Voor meer informatie kan je bij de leegstandsconsulent terecht - Thomas Bogaerts - 0471 66 28 34 - leegstand.bierbeek@igo.be.

Renovatiebegeleiding

Naast het woonproject krijgt Bierbeek ook ondersteuning van een renovatiebegeleider: Bert Baes adviseert en ondersteunt inwoners bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het laten isoleren en plaatsen van ramen, een condensatieketel, zonnepanelen of een warmtepomp.

Bert Baes is meestal op donderdagvoormiddag in het gemeentehuis. Meer info of een afspraak maken met Bert Baes kan via 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be.