Woonloket en woonbegeleiding

Tips van het woonloket om de corona crisis te overleven

Het zou kunnen dat we nog een tijdje “in ons kot” zullen moeten blijven. Naar aanleiding daarvan werden reeds een heel aantal specifieke maatregelen getroffen. Het woonloket heeft een aantal zaken op een rijtje gezet die voor jou nuttig kunnen zijn om te weten:

 • De Vlaamse overheid voorziet een eenmalige vergoeding voor de water- en energiefactuur van wie tijdelijk werkloos werd omwille van de corona crisis. Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). De vergoeding bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos (minimum 1 dag) werd door de Corona-crisis en is als volgt samengesteld: voor water: 30,77 euro, voor de verwarmingskosten: 95,05 euro, voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.
 • Zolang de COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
 • Mensen die in financiële problemen dreigen te komen door de corona crisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel aanvragen om hun hypothecaire lening af te betalen. Zo moet het inkomen van u of uw partner deels of volledig zijn weggevallen door de Corona-crisis en is uw woning ook uw hoofdverblijfplaats. Het gaat om een uitstel tot 6 maanden waarvoor geen extra kosten worden aangerekend. Meer informatie hierover is te vinden op: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis
 • De Vlaamse regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. Tijdens de beperkende maatregelen kunnen er dus geen uithuiszettingen worden uitgevoerd. Deze maatregel duurt tot en met 17 juli 2020. Voor na 17 juli is het goed om te weten dat een gedwongen uithuiszetting enkel kan worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter. Meer hierover via deze link: https://www.wonenvlaanderen.be/content/omzendbrief-omgw-20202-betreffende-het-tijdelijk-verbod-op-uithuiszettingen-omwille-van-de
 • Voor meer informatie betreffende de Corona maatregelen in de rechtbank kunt u dit artikel raadplegen:https://www.rechtbankentribunaux.be/nl/nieuws/aanbevelingen-ingevolge-corona

De corona maatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt en op de dienstverlening van Wonen-Vlaanderen op het vlak van woningkwaliteit en tegemoetkomingen. Meer informatie over uw rechten als huurder vindt u in onderstaande link: https://www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_9-04-2020.pdf

Indien u met vragen zit rond sociaal wonen is dit artikel interessant: https://vlaamswoningfonds.be/nieuws/coronamaatregel

Bij vragen bent u welkom om contact op te nemen met onze medewerkers van het woonloket van uw gemeente: woonloket.bierbeek@igo.be - 0476 96 37 77 of voor vragen over woningkwaliteit: woningkwaliteit.bierbeek@igo.be op het nummer 0471 66 28 34.

Aangezien we nu met z'n allen meer tijd in huis doorbrengen, is het extra belangrijk om je woning gezond te houden. Enkele nuttige tips op dat vlak:

 • Tracht je woning 24u op 24u te ventileren en regelmatig te verluchten. Ventileren kan met behulp van een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of door je raam op kiepstand te zetten. Om te verluchten zou je minstens twee keer per dag je raam 15 minuten wijd open moeten zetten. Resultaat? Je vermijdt de opstapeling van CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden.
 • Probeer je huis rookvrij te houden. Roken is voor iedereen erg ongezond, en nog veel meer voor kinderen. Als je binnen in huis rookt, roken zij mee, zonder dat ze dat willen. De rook zit vol giftige stoffen die erg schadelijk zijn. Ook als die rook weg is, zijn de giftige stoffen nog altijd in huis aanwezig.
 • Blijf bewegen. Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen in deze corona tijd. Je kan bijvoorbeeld een wandeling maken in een natuurgebied bij jou in de buurt. Volg hierbij wel de corona richtlijnen en respecteer de natuur (blijf op de paden, houd honden aan de leiband, laat geen vuil achter en probeer niet teveel kabaal te maken).

Intergemeentelijk woonproject en Woonloket

Wonen aan de Velp is het intergemeentelijk woonproject van de gemeenten Bierbeek, Boutersem en Oud-Heverlee. De projectmedewerkers leveren verschillende diensten aan de gemeente en haar inwoners: informatie over wonen en premies, woningkwaliteit, leegstand, verwaarlozing en woonbeleid.

Voor digitale infosessies over groepsaankopen en renovatiebegeleiding kan je hier klikken op digitale infosessies van IGO-woonloket.

Woonloket

Bij de woonconsulenten kan je als inwoner (zowel huurder, verhuurder, eigenaar of andere) terecht voor gratis advies en informatie over:

 • Premies en andere voordelen voor (ver)bouwen, (ver)kopen, (ver)huren
 • Duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen
 • Levenslang en aanpasbaar wonen
 • Betaalbaar wonen
 • Sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen

Om je sneller te kunnen helpen met vragen over premies, neem je best volgende documenten mee naar het spreekuur van de woonconsulent:

 • facturen en/of offertes
 • aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomensjaar 2017 aanslagjaar 2018
 • aanslagbiljet van de personenbelastingen inkomstenjaar 2018 aanslagjaar 2019

Breng indien van toepassing en bij vermoeden van relevantie het volgende mee: bewijs verhoogde tegemoetkoming, attest handicap FOD Sociale Zekerheid, bewijs sociaal tarief, ...

Indien je vragen hebt over je energiefactuur, of je wil een V-test laten uitvoeren, breng dan zeker je meest recente eindfactuur van elektriciteit en/of gas mee.

Het je vragen over (ver)huren? Breng dan de huurovereenkomst mee! Ter verduidelijking van de situatie kan je ook volgende documenten meenemen: opzegbrief, schriftelijke ingebrekestellingen, ...

Je kan altijd een afspraak maken met het Woonloket via 0476 96 37 77 of woonloket.bierbeek@igo.be. Neem zeker eens een kijkje op de website van IGO waar je meer info kan terugvinden.

Hebt u problemen rond wonen, dan kunt u een beroep doen op woonbegeleiding. De woonbegeleiding kan gaan van een steuntje in de rug tot intensieve begeleiding, en dit op verschillende vlakken:

 • organisatie in het huishouden (bv. onderhoud van de woning)
 • het nemen van beslissingen en het geven van structuur aan de dag
 • het verzorgen van de post, de administratie en geldzaken
 • daginvulling (zoeken naar werk, vrijetijdsbesteding,...)
 • voeding (bv. boodschappen doen)
 • opvoeding van de kinderen
 • het aangaan en onderhouden van sociale contacten en relaties.

Het is de bedoeling dat u uiteindelijk zelfstandig kunt wonen en terug controle krijgt over uw dagelijkse situatie.

Technisch advies op maat

De technisch adviseurs van het woonproject geven informatie over de woningkwaliteitsnormen zoals deze door de Vlaamse overheid bepaald zijn en voert ook vooronderzoeken uit na melding en in het kader van ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaringen. Op die manier wordt getracht om de veiligheid, gezondheid en algemene kwaliteit van woningen in de gemeenten binnen het woonproject op peil te houden. De technisch adviseur kan je ook advies geven over duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen of je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde organisaties.

De technisch adviseurs kan je contacteren via woningkwaliteit.bierbeek@igo.be of 0471 66 28 34.

Leegstand en verwaarlozing voorkomen

Bierbeek wil langdurige leegstand en verwaarlozing voorkomen en aanpakken door eigenaars aan te moedigen hun woning of gebouw opnieuw in gebruik te (laten) nemen.

Er is sprake van een leegstaande woning wanneer er gedurende 12 opeenvolgende maanden geen bewoning is. Bij een gebouw wordt gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet gebruikt volgens de bestemming van het gebouw om van leegstand te spreken.

Er is sprake van een verwaarloosde woning of gebouw wanneer er sprake is van verval en waterinsijpeling.

Deze leegstaande en verwaarloosde woningen en gebouwen worden opgenomen in het register van de gemeente. Bierbeek heeft een gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen. Dit wil zeggen dat je kan worden belast op de langdurige leegstand van je woning of gebouw.

Voor meer informatie kan je bij de leegstandsconsulent terecht - Erika Vanhelmont - 0476 96 37 77 - leegstand.bierbeek@igo.be.

Renovatiebegeleiding

Naast het woonproject krijgt Bierbeek ook ondersteuning van een renovatiebegeleider: Bert Baes adviseert en ondersteunt inwoners bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals het laten isoleren en plaatsen van ramen, een condensatieketel, zonnepanelen of een warmtepomp.

Bert Baes is meestal op donderdagvoormiddag in het gemeentehuis. Meer info of een afspraak maken met Bert Baes kan via 0496 27 85 33 - bert.baes@igo.be.