Woonbegeleiding

Tips van het woonloket om de coronacrisis te overleven

Het zou kunnen dat we nog een tijd 'in ons kot' moeten blijven. Naar aanleiding daarvan werden reeds een heel aantal specifieke maatregelen getroffen. Het woonloket heeft een aantal zaken op een rijtje gezet die voor jou nuttig kunnen zijn om te weten:

  • De Vlaamse overheid voorziet een eenmalige vergoeding voor de water- en energiefactuur van wie tijdelijk werkloos werd omwille van de corona crisis. Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie (elektriciteit, gas/stookolie/andere energiebronnen). De vergoeding bedraagt 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos of deeltijds tijdelijk werkloos (minimum 1 dag) werd door de coronacrisis en is als volgt samengesteld: voor water: 30,77 euro, voor de verwarmingskosten: 95,05 euro, voor de elektriciteitskosten: 76,86 euro.
  • Zolang de COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.
  • Mensen die in financiële problemen dreigen te komen door de corona crisis, kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel aanvragen om hun hypothecaire lening af te betalen. Zo moet het inkomen van u of uw partner deels of volledig zijn weggevallen door de coronacrisis en is uw woning ook uw hoofdverblijfplaats. Het gaat om een uitstel tot 6 maanden waarvoor geen extra kosten worden aangerekend. Meer informatie hierover is te vinden op: www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-tijdens-de-coronacrisis/tegemoetkomingen-voor-particulieren-tijdens-de-coronacrisis
  • De Vlaamse regering heeft beslist om uithuiszettingen tijdens de beperkende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad genomen vanaf 12 maart 2020 tijdelijk niet toe te laten. Tijdens de beperkende maatregelen kunnen er dus geen uithuiszettingen worden uitgevoerd. Deze maatregel duurt tot en met 17 juli 2020. Voor na 17 juli is het goed om te weten dat een gedwongen uithuiszetting enkel kan worden uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder en op basis van een vonnis van de vrederechter. Meer hierover via deze link: www.wonenvlaanderen.be/content/omzendbrief-omgw-20202-betreffende-het-tijdelijk-verbod-op-uithuiszettingen-omwille-van-de
  • Voor meer informatie betreffende de coronamaatregelen in de rechtbank kunt u dit artikel raadplegen: www.rechtbankentribunaux.be/nl/nieuws/aanbevelingen-ingevolge-corona

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de normale werking van de private en sociale huurmarkt en op de dienstverlening van Wonen-Vlaanderen op het vlak van woningkwaliteit en tegemoetkomingen. Meer informatie over uw rechten als huurder vindt u in onderstaande link: www.wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/bijlage_huurrecht_-_gevolgen_corona-crisis_9-04-2020.pdf

Indien u met vragen zit rond sociaal wonen is dit artikel interessant: vlaamswoningfonds.be/nieuws/coronamaatregel

Aangezien we nu met z'n allen meer tijd in huis doorbrengen, is het extra belangrijk om je woning gezond te houden. Enkele nuttige tips op dat vlak:

  • Tracht je woning 24u op 24u te ventileren en regelmatig te verluchten. Ventileren kan met behulp van een ventilatiesysteem, ventilatieroosters of door je raam op kiepstand te zetten. Om te verluchten zou je minstens twee keer per dag je raam 15 minuten wijd open moeten zetten. Resultaat? Je vermijdt de opstapeling van CO2, vocht en schadelijke stoffen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden.
  • Probeer je huis rookvrij te houden. Roken is voor iedereen erg ongezond, en nog veel meer voor kinderen. Als je binnen in huis rookt, roken zij mee, zonder dat ze dat willen. De rook zit vol giftige stoffen die erg schadelijk zijn. Ook als die rook weg is, zijn de giftige stoffen nog altijd in huis aanwezig.
  • Blijf bewegen. Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen in deze coronatijd. Je kan bijvoorbeeld een wandeling maken in een natuurgebied bij jou in de buurt. Volg hierbij wel de corona richtlijnen en respecteer de natuur (blijf op de paden, houd honden aan de leiband, laat geen vuil achter en probeer niet teveel kabaal te maken).

Info door het Woonloket

Voor meer info klik op de bovenste link hieronder.

Bij vragen ben je welkom om contact op te nemen met onze medewerkers van het woonloket: woonloket.bierbeek@igo.be - 0471 66 28 34 of voor vragen over woningkwaliteit: woningkwaliteit.bierbeek@igo.be - 0471 66 28 34.

Info door het OCMW

De sociale dienst van het OCMW kan je bijstaan bij verschillende vragen rond wonen. Er kan zowel informatieve, administratieve als financiële ondersteuning geboden worden.

Een overzicht vind je hieronder :