Stemmen als Belg of Europeaan

Belgen

Vanaf 18 verplicht om te stemmen en je voldoet aan deze voorwaarden op 1 april 2024:

 • Je bent Belg.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Bierbeek.
 • Je bent op de dag van de verkiezingen:
  • 16 jaar - 18 jaar (voor Europese verkiezingen)
  • 18 jaar of ouder (voor lokale, provinciale, Vlaamse en federale verkiezingen)
 • Je hebt stemrecht (je bent niet uitgesloten of geschorst).

Jongeren tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de Europese verkiezingen, maar is niet verplicht. Inschrijven op voorhand hoeft niet.

Europeanen in België

Bent u een Europees onderdaan en woont u in Bierbeek? 
Dan kan u zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen op kandidaten van Belgische lijsten op 9 juni 2024.

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan de volgende vijf voorwaarden voldoen:

 • de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 • een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
 • minstens 16 jaar oud zijn;
 • over stemrecht beschikken;
 • ingeschreven zijn op de kiezerslijst. 

Procedure

Uiterlijk op 31 maart 2024 moet u de aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst hebben ingediend via één van de volgende mogelijkheden:

Meer info over het stemrecht van Europese burgers kan je hier vinden:

https://europeanelections.belgium.be/node/111298

Regelgeving en specifieke voorwaarden voor de Belgen in het buitenland:

https://diplomatie.belgium.be/nl/voor-belgen-het-buitenland/verkiezingen