Welzijnsraad (t.e.m. 2018)

De welzijnsraad wil volgens haar missie het algemeen welzijn bevorderen van alle inwoners van onze gemeente. Daartoe behandelt het alle items die men nodig acht, geeft men advies aan de gemeenteraad, aan de OCMW-raad of aan een andere adviesraad, bevordert het de samenwerking tussen gemeente en OCMW enerzijds en de plaatselijke welzijnsorganisaties anderzijds.

De welzijnsraad wil de uitwerking van een lokaal welzijnsbeleid in de ruimste zin ondersteunen en ondersteunt of organiseert daarom vormingsactiviteiten, sensibilisering en andere activiteiten. De welzijnsraad komt 4 tot 8 x per jaar samen en vergadert in het gemeentehuis. Lees ook de statuten van de Welzijnsraad hieronder.

De voorzitter van de welzijnsraad is Jan Van Peteghem, het secretariaat doet iemand van de sociale dienst van het OCMW: info@ocmwbierbeek.be.