Voltijds maatschappelijk assistent – Trajectbegeleiding - dienst SACHA (m/v/x)

contractuele vervangingsovereenkomst – voltijds (38u/week) – niveau B1-B3 

Samen met de gemeente Tielt-Winge zijn we op zoek naar een Trajectbegeleider voor de dienst SACHA. SACHA? Dat staat voor Sociale Activering Cluster Hageland. 

Sociale activering is het begeleiden van personen via een intensief, planmatig en gefaseerd traject, waarbij er gestreefd wordt naar een zo ruim mogelijke benadering van sociale activering (zoals vrijwilligerswerk, toeleiding wijk-werken, deelname socio -culturele activiteiten). 

De focus van een traject kan liggen op het vinden van werk, maar ook op het werken rond attitudes en competenties. Opleiding en vorming kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van een trajectplan.

De trajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen en interesse van de hulpvrager.

Voorwaarden

  • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift, dat minstens in aanmerking komt voor aanwerving in een betrekking van niveau B.
  • Relevante aantoonbare beroepservaring kan een extra troef zijn.
  • Bijlage uit het strafregister – algemeen model (max. 3 maanden oud; te bekomen bij dienst Bevolking & Burgerlijke Stand van je woonplaats).
  • Slagen in selectiegesprek.
  • Voldoen aan alle voorwaarden zoals omschreven in de rechtspositieregeling.

Aanbod 

  • Een gevarieerde job in een boeiende sector op een filevrije locatie.
  • Een deeltijdse, contractuele vervangingsovereenkomst in de betrokken salarisschaal (bruto geïndexeerde aanvangswedde bedraagt minimaal 2460,76 euro per maand).
  • Vorige dienstjaren uit de openbare sector worden gevalideerd alsook maximum 12 jaar relevante beroepservaring uit de privésector.
  • Ervaring is waardevol maar niet noodzakelijk: ook pas afgestudeerden worden daarom aangemoedigd om te solliciteren.
  • Andere geldelijke voordelen: gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, diverse mogelijkheden om opleidingen te volgen, maaltijdcheques per gepresteerde dag.

De volledige functiebeschrijving en alle andere bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar via www.tielt-winge.be/vacature-trajectbegeleider, of op te vragen bij de personeelsdienst (tel. 016 63 95 47 of e-mail personeelsdienst@tielt-winge.be).

Solliciteren

De kandidaturen (motivatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae, diploma en uittreksel strafregister algemeen model) worden ingediend per e-mail, per aangetekende post of bezorgd door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het Vast Bureau (t.a.v. de personeelsdienst), gemeentehuis, Kruisstraat 2, 3390 Tielt-Winge.

Onderaan deze pagina vind je ook meer informatie over deze functie.