Verkiezingen 14 oktober

Op zondag 14 oktober waren er verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad.

De volgende mensen werden verkozen:

  • voor CD&V (8 raadsleden): Johan Vanhulst, Monda Wuytack, Stefaan Van Haegenborgh, Ludo Aerts, Lisa Hermans, Lieselot Seldeslachts, Mia Ombelet en Jan Van der Velpen.
  • voor sp.a Groen (5): Frederik De Buck, Cil Cuypers, Hilde Van der Putten, Tie Vanbeselaere en Lotte Suvée.
  • voor Open Bierbeek (5): Hans-Kristof Carême, Sandra Noé, Maria Tollet, Alfons Detiège en Walter Frooninckx.
  • voor N-VA (3): Arnaud Recko, Betty Dupont en Karen Dourée.

Na de bekendmaking van de uitslagen beslisten CD&V en het kartel sp.a Groen om de coalitie verder te zetten. Volgende personen worden naar voor geschoven voor de uitvoerende taken in het College van Burgemeester en schepenen:

  • Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) neemt de bevoegdheden burgerzaken, veiligheid, financiën, erediensten en intergemeentelijke samenwerking op zich.
  • Eerste schepen Cil Cuypers (sp.a) ontfermt zich over mobiliteit, woonbeleid, cultuur, toerisme en personeel.
  • Ook schepen Jan Van der Velpen (CD&V) blijft op post en krijgt openbare werken, patrimonium, waterbeleid, landbouw en lokale economie onder zich.
  • Huidig gemeenteraadslid Frederik De Buck (Groen) wordt schepen bevoegd voor omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), duurzaamheid, dierenwelzijn en internationale samenwerking.
  • Nieuwkomer Lisa Hermans (CD&V) wordt schepen van onderwijs, sport, jeugd en communicatie & digitalisering.
  • Stefaan Van Haegenborgh (CD&V) neemt het voorzitterschap van het nieuwe Bijzonder Comité van de sociale dienst op zich en blijft ook schepen, bevoegd voor welzijn alsook voor buurtwerking & participatie.

Huidig schepen Hilde Van der Putten en OCMW-voorzitter Monda Wuytack nemen geen uitvoerend mandaat meer op maar geven de volgende jaren mee gewicht aan het beleid als raadslid. 

Vanaf januari 2019 werken alle verkozenen van CD&V, sp.a en Groen graag verder aan een warm, sociaal en milieuvriendelijk beleid, voor alle Bierbekenaren. Samen vooruit. Wij hebben er zin in!