Verkiezingen 26 mei

Gepubliceerd op donderdag 7 februari 2019 7.30 u.
Op 26 mei zijn er verkiezingen voor het Vlaams, federale en Europees parlement. Je kan kiezen tussen 8 u en 16 u in de gemeentelijke sporthal.

Met de velo naar het kiesbureau

Bij de vorige verkiezingen in oktober stelden we vast dat het talrijke autoverkeer opstopte in de Hoogstraat en de Dorpsstraat. Vandaar dat het gemeentebestuur voor de verkiezingen in mei een warme oproep doet: kom op 26 mei met de velo naar het stembureau!

Of gebruik het gratis busvervoer, de uurregeling vind je hieronder. Of, als je toch met de auto komt, probeer dan te carpoolen met familie of buren.

Oproepingsbrief niet ontvangen?

In België is er opkomstplicht. Heb je voor 12 mei je oproepingsbrief nog niet ontvangen of heb je hem verloren, geen probleem. Je kan een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken tot op de dag van de verkiezingen.

Ben je verhinderd?

Kan je niet gaan stemmen, dan moet je een bewijs voorleggen. Dit kan in de volgende gevallen:

 • medische redenen: een geldig doktersattest
 • beroepsredenen: een attest van je werkgever
 • schipper, marktkramer of kermisreiziger: een attest waaruit je beroep blijkt
 • geloofsovertuiging: een attest van de religieuze overheid
 • gedetineerd: een attest van de directeur van de strafinrichting
 • studieredenen: een attest van je onderwijsdirectie
 • in het buitenland omwille van privéredenen (niet beroepsredenen); een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland, afgegeven door de burgemeester

Volmacht geven

Je mag zelf kiezen aan wie je een volmacht geeft. De persoon moet wel aan de voorwaarden voldoen om te mogen stemmen en kan slechts één volmacht krijgen. Hij of zij moet ook gaan stemmen in het kiesbureau waar de volmachtgever moet gaan stemmen. Op www.vlaanderenkiest.be vind je meer informatie over de bewijzen en attesten die je moet kunnen voorleggen.

Hoe moet dat nu weer?

Ook dit jaar kan je vooraf komen oefenen met de stemcomputer in het gemeentehuis. Vraag gerust uitleg aan de medewerkers van de dienst Burgerzaken. Je vindt het stappenplan om elektronisch te stemmen ook in een leuk filmpje op www.vlaanderenkiest.be.

NIET vergeten mee te brengen

 • je identiteitskaart
 • je oproepingsbrief
 • eventueel volmacht (als je voor iemand anders komt stemmen)
 • je bril als je die nodig hebt