Verkeersinfo

Gepubliceerd op dinsdag 15 januari 2019 9.16 u.
Vanaf 23 januari beginnen de werken in de Stationsstraat in Lovenjoel.

In 2019 staan enkele werken in de steigers.

Op 23 januari beginnen de werken in de Stationsstraat in Lovenjoel (als de weersomstandigheden dit toelaten). De nutsmaatschappijen Eandis, Proximus, Telenet en De Watergroep voeren een grondige vernieuwing uit van hun netwerk, waarna de aannemer Liema BVBA nieuwe voetpaden aan beide zijden aanlegt. Gezien de ingrijpende omvang van deze werken verwachten we hinder bij het doorgaand verkeer, waarvoor onze excuses.

Er is geen omleiding voorzien. Rond de werfzone zal het verkeer geregeld worden met werflichten en er is een plaatselijk parkeerverbod.

De werken zullen ten hoogste 120 werkdagen duren.

Nadien zullen ook de voetpaden van de Krijkellaan en Eikeboomlaan aangepakt worden. Ook daar werkt aannemer Liema, die de omwonenden zal verwittigen over toegankelijkheid. Vermits er geen doorgaand verkeer in deze straten zit, zal er slechts hinder zijn voor de bewoners.

Meer info bij de dienst openbare werken - 016 46 87 89 - openbarewerken@bierbeek.be.