Verkeersinfo

Gepubliceerd op dinsdag 15 januari 2019 9.16 u.
Op Tiensesteenweg zijn er werken t.h.v. de winkel FACQ. Ook in de Stationsstraat wordt nog gewerkt.

Vanaf 20 mei plant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende 5 dagen wegenwerken op de Tiensesteenweg, ter hoogte van de winkel FACQ. De bushalte, rijrichting Leuven, zal worden omgevormd naar een halte met een verhoogd perron. Het fietspad achter het perron kan daardoor verder doorgetrokken worden, wat de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers veiliger maakt. De bus zal na de werken nog steeds halte houden op de rijbaan. Volgens de huidige planning duren de werken 10 dagen en beperkt de hinder zich vooral tot de ochtendspits.

Meer info op www.wegenenverkeer.be

In Lovenjoel is het kruispunt van de Tiensesteenweg met de Pellenbergstraat terug open. Er vinden nog enkele kleine werken plaats, zonder verkeershinder. De grote werken starten na het bouwverlof (augustus 2019) en deze zullen meer dan een jaar duren.

Ook in de Stationsstraat in Lovenjoel legt aannemer Liema BVBA nieuwe voetpaden aan aan beide zijden van de straat. Gezien de omvang van deze werken verwachten we hinder bij het lokaal verkeer, waarvoor onze excuses. Er is geen omleiding voorzien. Indien nodig zal het verkeer geregeld worden met werflichten en er is een plaatselijk parkeerverbod. De werken zullen waarschijnlijk 120 werkdagen duren.

Meer info bij de dienst openbare werken - 016 46 87 89 - openbarewerken@bierbeek.be.

 

Er zijn ook enkele werken in buurgemeenten

In Leuven wordt gewerkt in de Hoegaardsestraat, een belangrijke fietsas. Meer info op https://www.leuven.be/hoegaardsestraat .Er wordt nog steds gewerkt op de Tiensesteenweg t.h.v. de Martelarenlaan. Meer info op https://www.leuven.be/tiensesteenweg-fietstunnel-en-fietspad

Bierbeek besliste vroeger al om de Sint-Joris-Weertsestraat, een lange dreef van Mollendaal naar de Naamsesteenweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Het verlengde ervan, de Weertsedreef, wordt vanaf mei door de gemeente Oud-Heverlee elk derde weekend van de maand afgesloten (vanaf vrijdag 15.30 u tot maandag 8.00 u).