Verdiepingssessies mobiliteit

Als gemeente willen we werk blijven maken van een veilige en duurzame mobiliteit voor alle weggebruikers. Daarom willen we het bestaande gemeentelijk mobiliteitsplan actualiseren. We streven ernaar om de doelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025 om te zetten in tastbare acties. Het aangepaste mobiliteitsplan is een noodzakelijk document om dit doel te bereiken. 
Samen met enkele deskundigen hebben we gewerkt aan een ontwerp dat we aan jou willen voorstellen. Via twee verdiepingssessies willen we onze ideeën graag toetsen en aanvullen.
Op 8 december om 19.30 uur in het Buurthuis, Pastoriestraat 1. En op 15 december om 19.30 uur in het Gemeentehuis, Speelpleinstraat 8. Vooraf inschrijven via mobiliteit@bierbeek.be 

Na een inleiding en uitleg over het ontwerpplan worden de aanwezigen verdeeld in groepen om een drietal thema’s te bespreken: trage wegen en voetpaden, fietsen en snelheid. Ook andere suggesties kunnen aan bod komen als daar nood aan is. 

Na de verdiepingssessies wordt een synthese gemaakt van de aanvullingen. Het mobiliteitsplan wordt dan aangevuld waar nodig. Daarna moet het plan worden voorgelegd aan instanties zoals het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de provincie Vlaams-Brabant en De Lijn. Tot slot is het aan de gemeenteraad om de actualisatie van het mobiliteitsplan goed te keuren.