Verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater

Gepubliceerd op zaterdag 23 mei 2020 6.51 u.
De gouverneur van Vlaams-Brabant legt een verbod op voor niet-essentieel gebruik van kraantjeswater in 42 gemeenten waaronder Bierbeek Op die manier wil hij de bevoorradingsproblemen in het gebied Mid-Oost van De Watergroep verminderen.

Door de algemene droogte en het hoge verbruik werd de leveringscapaciteit van kraantjeswater in het gebied Mid-Oost van De Watergroep overschreden en ontstonden er problemen met de bevoorrading van drinkwater.

De Watergroep heeft de nodige herstelwerken uitgevoerd maar deze kunnen momenteel het bevoorradingsprobleem niet oplossen.

"Om de knelpunten in de bevoorrading tot een minimum te beperken, zijn we genoodzaakt een beperking van het gebruik van drinkwater op te leggen", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

Zo is het verboden om drinkwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen, zoals het wassen van voertuigen, het vullen van zwembaden, het reinigen van opritten en terrassen en het sproeien van tuinen, gazons of sportterreinen.

Dit verbod is ook in Bierbeek van toepassing.

Hier is het verboden om water bestemd voor menselijke consumptie dat wordt geleverd vanuit het openbaar waterdistributienetwerk te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen:
1° het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens en opleggers;
2° het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 liter water;
3° het vullen of bijvullen van vijvers;
4° het bevoorraden van fonteinen;
5° het reinigen van verhardingen zoals straten, straatgreppels, voetpaden, terrassen, opritten, parkings en pleinen;
6° het besproeien van sportterreinen en festivalweiden;
7° het sproeien van velden en weiden;
8° het besproeien van grasvelden, parken en tuinen;
9° het besproeien en reinigen van daken, gevels, tenten, luifels.
De toepassingen zijn wel toegestaan indien ze noodzakelijk zijn om te voldoen aan de algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.4.2. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 73 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Het volledige politiebesluit vindt u als bijlage bij dit bericht.