Vacature polyvalent medewerker techniek en onderhoud met specialisatie theatertechniek (D1-D3)

 

De GEMEENTE WERFT AAN: 

POLYVALENT MEDEWERKER TECHNIEK EN ONDERHOUD MET SPECIALISATIE THEATERTECHNIEK (M/V)

 

Taak

In teamverband zorg je mee voor het technische en logistieke aspect van de dienstverlening van het vrijetijdscentrum en bij uitbreiding ook gemeente en OCMW Bierbeek. We rekenen op jou, niet alleen voor de optimale werking van de podium-technische aspecten van voorstellingen, maar ook voor de logistieke en technische ondersteuning van de gebruikers van het vrijetijdscentrum en van het personeel van de gemeente en het OCMW.

 

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen)
  5. slagen voor de selectieprocedure (interview)

 

contract : voltijds contract voor bepaalde duur (1 jaar, nl. van 01/10/2019 tot en met 30/09/2020)

 

Kandidaturen :

Uiterlijk op 16 juli 2019 indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek aan de hand van het CV-formulier (bijlage)