Tussenkomst in de gestegen energiekosten

Gepubliceerd op donderdag 22 september 2022 9.46 u.
Door de sterke stijging van de energieprijzen werd een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Zo zijn de bedragen in het kader van het sociaal verwarmingsfonds sterk verhoogd.

Sociaal verwarmingsfonds

Wat is het?

Een tussenkomst in de betaling van de verwarmingsfactuur voor volgende brandstoffen:

 • Huisbrandolie
 • Lamppetroleum (type c)
 • Bulkpropaangas

Wie heeft er recht op?

 • Personen met recht op verhoogde tegemoetkoming
 • Personen met een begrensd inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan € 22.925,00, verhoogd met € 4.242,16 per persoon ten laste)
 • Personen met schuldoverlast die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Afhankelijk van de prijs per liter en het aantal bestelde liters kan dit oplopen tot maximaal € 720,00 per jaar.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak met OCMW Bierbeek binnen de 60 dagen na leveringsdatum van de brandstof via 016 46 10 74 of info@ocmwbierbeek.be. Neem je factuur en identiteitskaart mee. Met vragen kan je altijd terecht bij onze medewerkers van het OCMW. Meer info vind je op www.verwarmingsfonds.be

Stookoliecheque: een extra toelage van 300 euro 

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van het hoofdverblijf, kan de toelage van 300 euro netto aanvragen. Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Hoe vraag je de vergoeding aan?

De toelage van 300 euro wordt enkel toegekend als je een formulier invult. Dat kan zowel online als op papier. Er bestaan twee soorten formulieren. Welk je moet kiezen hangt af van je woning:

 • type A formulier: voor een individuele woning (die geen deel uitmaakt van een appartementsgebouw)
 • type B formulier: voor huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom.

Welke gegevens moet ik bezorgen?

 • De gegevens om je aanvraag te staven zijn dezelfde voor een aanvraag online of op papier. Je bezorgt je rijksregisternummer, bankrekeningnummer (IBAN en BIC), het ondernemingsnummer (KBO-nummer) van jouw leverancier. Daarnaast voeg je volgende documenten toe:
  • voor wie formulier A invult (individuele woning): een kopie van de factuur voor de levering van stookolie of propaan in bulk tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023; een bewijs van jouw betaling van de factuur of de verklaring van de leverancier als je gespreid betaalt en waaruit blijkt dat je in staat bent om te betalen
  • voor wie formulier B invult (bewoners van een flatgebouw): het ondernemingsnummer (KBOnummer) van het mede-eigendom. 

Meer info

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/toekenning-van-een-toelage-van.

Een medewerker van het OCMW kan je ook helpen bij het invullen van de aanvraag. Maak dan een afspraak via info@ocmwbierbeek.be of 016 46 10 74.

Fonds voor gas en elektriciteit

Wat is het?

Een tussenkomst in de betaling van de gas- of elektriciteitsfactuur, of andere facturen die onbetaald blijven wegens betalingsmoeilijkheden van de gas- of elektriciteitsfactuur.

Wie heeft er recht op?

Personen die zich in een toestand van schuldenlast bevinden én minstens één onbetaalde gas- of elektriciteitsrekening hebben.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Dit wordt individueel bepaald op basis van een financieel onderzoek van een van onze maatschappelijk werkers.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak met OCMW Bierbeek via 016 46 10 74 of info@ocmwbierbeek.be. Neem jouw onbetaalde facturen en bankrekeninguittreksels mee.

Premie voor wie met pellets verwarmt

Wat is het?

Premie voor burgers die verwarming met pellets als hoofdverwarming gebruiken.

Huishoudens die hun hoofdwoning verwarmen met pellets in bulk, krijgen een premie van 250 euro netto. Concreet gaat het om burgers die:

 • hoofdzakelijk met pellets verwarmen
 • de verwarmingstoelage van 300 euro (stookolie/propaan) niet hebben ontvangen
 • het basispakket gas of het sociaal tarief voor gas niet hebben ontvangen.

Voorwaarden

De premie heeft betrekking op leveringen uitgevoerd door een bedrijf tussen 1 juni 2022 en 31 maart 2023 en kan tot en met 30 april 2023 aangevraagd worden.

De pelletpremie van 250 euro netto wordt eenmalig en forfaitair toegekend en gaat om ten minste 500 kg pellets die door een bedrijf geleverd zijn via een blaaswagen of op paletten.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

De premie bedraagt 250 euro. 

Hoe aanvragen?

Online via https://pelletcheque.economie.fgov.be/nl/login 

Er zijn 2 soorten formulieren, afhankelijk van uw type woning:

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak een afspraak met OCMW Bierbeek via 016 46 10 74 of info@ocmwbierbeek.be. Neem jouw onbetaalde facturen en bankrekeninguittreksels mee.