Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat regenwater ('hemelwater') gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geven veel gemeenten een subsidie als u investeert in een regenwaterinstallatie.

Of er in uw gemeente een subsidie voor een regenwaterput bestaat, kunt u opzoeken met de Premiezoeker. Vink achtereenvolgens aan:

  • 'energie en water besparen'
  • 'water besparen'
  • 'hemelwaterput'/ 'hemelwaterton'.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.
  • Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Procedure

Neem contact op met de milieudienst of de technische dienst van uw gemeente.

Bedrag

Het bedrag verschilt van gemeente tot gemeente.

De gemeente Bierbeek geeft ook nog een extra subsidie voor infiltratievoorzieningen en de plaatsing van een hemelwaterput of regenwaterput, indien deze niet werd opgelegd door de omgevingsvergunning. Lees het reglement hieronder, alsook het aanvraagformulier (in word in te vullen).