speelterrein Dagenraadlaan

- peuterschommel

- parcour

- combinatiestoestel

- staande wip

- veerwip

- duikelrek