Psychosociale hulp in tijden van corona

Psychosociale hulp

Al ruim een jaar gelden er verschillende maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen en te houden. Dit heeft impact op werk- en leefsituatie. Het aantal sociale en familiale contacten is drastisch teruggeschroefd en het vrijetijdsleven is grotendeels stilgevallen.

Deze maatregelen hebben duidelijk een impact op eenieders leven. Psychisch is het niet voor iedereen gemakkelijk om zich aan te passen. Sommige kampen met gevoelens van angst en/of eenzaamheid. Het is belangrijk dat je goed zorgt voor jezelf en elkaar. Onderstaand vinden jullie een opsomming van allemaal instanties (professionelen en vrijwilligers) die je kunnen ondersteunen indien je het moeilijk hebt. Aarzel niet om hulp te zoeken.

Zelfzorg in tijden van corona

Heel wat mensen worden met nieuwe uitdagingen geconfronteerd. Thuis werken én op de kinderen passen, geen avondje uit met vrienden, 24/7 met je gezin tussen vier muren... Het Rode Kruis geeft je alvast wat tips!

 1. Volg enkel betrouwbaar nieuws. Maak een onderscheid tussen officiële bronnen en geruchten. Sociale media is heel vaak een slechte raadgever, tenzij je officiële kanalen volgt.
 2. Erken je eigen gevoelens en praat erover met iemand die je vertrouwt. Contacteer vrienden of familie via telefoon of videobellen (bv. via Whatsapp, Messenger of Skype).
 3. Zoek nieuwe manieren om je te ontspannen. Blijf thuis bezig met zinvolle activiteiten (koken, tuinieren, lezen...) of probeer kleine dingen die je gelukkig maken. 
 4. Bouw routine in, want elke dag enkele vaste gewoontes zorgen voor mentale rust!
 5. Probeer te bewegen. Fysieke activiteit in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Je mag die activiteiten doen met alle gezinsleden of personen die onder hetzelfde dak wonen en/of met maximaal 2 vrienden (telkens dezelfde personen).

Wil je graag opgebeld worden?

Heb je nood aan een babbel? 'Bierbeek helpt' heeft verschillende vrijwilligers klaar staan ,die jou, geheel vrijblijvend willen ondersteunen. Ze kunnen je af en toe eens opbellen voor een babbel. Wil je graag opgebeld worden? Neem contact op 016 46 14 00 (maandag tot en met vrijdag van 9 u tot 17 u) of bierbeekhelpt@bierbeek.be. We zoeken voor jou de juiste match.

Ben je op zoek naar een luisterend oor?

Professionele hulplijnen

Heb je nood aan professionele hulp of ondersteuning? Je kan terecht bij verschillende gratis hulplijnen.

 • Bij Tele-Onthaal kan men steeds bereiken voor (acute) opvanggesprekken, of wanneer men een luisterend oor wenst buiten onze kantooruren. Ze zijn te bereiken via het nummer 106 (24 uur op 24, 7 dagen op 7). Bijkomend zijn ze ook dagelijks via chat bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 18 tot 23 uur en op woensdag en zondag al vanaf 15 uur via www.tele-onthaal.be
 • Iedereen Ok? Deze online interventietool kan je helpen om aan je mentale weerbaarheid, je veerkracht (en die van je gezin of dierbaren) te werken. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer vijfenveertig minuten, opgebouwd door klinisch psychologe Elke Van Hoof. Je kan het alleen doorlopen of met je huisgenoten. 
 • De zelfmoordlijn: In crisismomenten voor jezelf, voor familie of derden, of als nabestaande, kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813. Je kan ook chatten met vrijwilligers of contact opnemen via mail.
 • De opvoedingslijn: Eerste hulp bij opvoeding voor ouders. Je kan hen telefonisch bereiken via het nummer 078 15 00 10 of via de website www.opvoedingslijn.be.
 • CAW: Het CAW blijft bereikbaar, maar door de maatregelen tegen het Coronavirus verloopt dit via mail, via chat of telefonisch. Bel naar het nummer 0800 13 500. Vervolgens wordt gevraagd de postcode in te geven. Op basis daarvan wordt men doorverbonden met het CAW in de buurt.
 • Awel: Awel luistert naar kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Je kan volledig anoniem terecht bij Awel door te bellen naar 102 of via chat op www.awel.be.
 • JAC Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar met al hun vragen en problemen. Je kan hen iedere werkdag bereiken via 09 265 04 70, via e-mail of chat. Meer info via www.jac.be. 
 • CLBch@t (voor scholieren en studenten): chat via clbchat.be
 • Teleblok (voor scholieren en studenten): chat via teleblok.be
 • 'Nu praat ik erover' (voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met geweld of misbruik): chat via nupraatikerover.be 
 • 1712: 1712 is een professionele hulplijn voor minderjarigen en volwassenen die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. De hulplijn is er voor slachtoffers, daders en omstaanders van geweld. Het is volledig gratis en anoniem. Je kan hen iedere weekdag bereiken door te bellen (van 9u tot 18u) naar 1712, via e-mail of chat (van 13u t.e.m. 20u) op www.1712.be.

Psychologische ondersteuning voor 65-plussers en hun omgeving

Omwille van het coronavirus en de dwingende maatregelen, krijgen veel 65-plussers nog meer te kampen met gevoelens van eenzaamheid, onrust, angst en zelfs depressieve gevoelens. Maar ook hun omgeving heeft het niet gemakkelijk. Een babbeltje met onze eerstelijnspsycholoog Hilde Meeuwissen, kan wonderen doen en is in deze woelige periode gratis. Ter bescherming van de doelgroep gebeurt dit via een telefonisch gesprek of via beeldbellen. 

Een afspraak maken kan via het OCMW op het nummer 016 46 10 74 of via info@ocmwbierbeek.be

Psychologische hulp via een zelfstandige psycholoog 

 • Ben je specifiek op zoek naar een psycholoog in Bierbeek? Via de zoekfunctie van deze website kan je alle erkende psychologen in Bierbeek terugvinden: Groepspraktijk De Waterwilg (0496 38 62 04) en Adelante (016 60 25 02) bieden in deze tijden zowel online als face-to-face gesprekken aan. Per cliënt wordt bekeken wat het meest geschikt en nodig is.
 • Ben je op zoek naar online psychologische hulp in de regio? We verwijzen je dan graag door naar de Psychologenkring Leuven. Dze biedt online hulpverlening (chat, telefoon of via beeldbellen) aan binnen de eerstelijnszones Leuven, Leuven-Noord en Leuven-Zuid. 

Behoefte aan een luistergenoot?

UilenSpiegel, een vereniging voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, kreeg naar aanleiding van de huidige gezondheidscrisis signalen van lotgenoten dat ze zich angstig en/of eenzaam voelen. Het opgelegde isolement versterkt dat gevoel. Daarom lanceert UilenSpiegel vzw een luisterlijn van en voor lotgenoten.

Luistergenoten zijn mensen met een psychische kwetsbaarheid die vrijwillig een luisterend oor aanbieden aan wie nood heeft aan een gesprek. Ze hebben ervaringskennis, weten hoe heftig het leven kan zijn en kunnen empathisch luisteren. 

Heb je behoefte aan een luisterend oor? Contacteer een luistergenoot. Dit kan per telefonisch via het nummer 02 315 44 00 of via chat www.uilenspiegel.net

Professionele hulp via Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

De Vlaamse Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) begeleiden jaarlijks meer dan 50.000 mensen met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen. Kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak (niet voor opname). Het team van elk Centrum bestaat uit psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, .... Al deze specialisten werken samen en zoeken samen met jou welke aanpak het beste antwoord zou kunnen bieden op je hulpvraag.

Opgelet: Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen, bijvoorbeeld door uw huisarts of het CLB. Een CGG is immers bedoeld voor mensen met een ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat zou kunnen erger worden.

In onze regio kan je terecht bij twee CGG’s:

 • CGG Passant: telefonische permanentie elke werkdag van 9u tot 12u 30 en van 13u30 tot 16u30 waar hulpverleners u te woord staan voor dringende vragen.

Bewegen Op Verwijzing

De beste remedie tegen een 'dip'? Blijf in beweging: ga eens wandelen - het mag nog steeds coronaproof met 4 mensen. Neem de fiets om naar de winkel te gaan.

Is bewegen voor jou niet zo evident? Schakel dan de hulp in van onze Beweging-Op-Verwijzing coach, Beleke. Zij helpt je, via telefoon, virtual call of via persoonlijk contact aan een beweegplan op maat. 

Persoonlijke coaching door een Bewegen Op Verwijzing-coach kan terug sinds 12 mei, zonder verwijsbrief (later in te dienen). Omdat nog niet alle locaties toegankelijk zijn, zijn huisbezoeken en coaching al wandelend ook toegelaten. Beide uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen: bv beide dragen een mondmasker, 1,5 meter afstand en voor het gesprek de handen wassen.

Je kan de bewegingscoach bereiken via bierbeek@bewegenopverwijzing.be of via de website gezondleven.be/projecten/bewegen-op-verwijzing. Meer info? www.bewegenopverwijzing.be

Tips voor zorgverleners

Ook voor zorgverleners kan het even te veel worden. Zij kunnen terecht bij specifieke mensen voor een opbeurende babbel.

Algemene info