Toelage Participatie en Sociale Activering (PSA-toelage)

Het OCMW wil mensen met een klein budget voor socio-culturele participatie ondersteunen. Inwoners uit Bierbeek kunnen een premie aanvragen voor deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten. Daarnaast kent het OCMW een aparte subsidie toe aan kinderen om hun sociale ontwikkeling te stimuleren.

U kan een tussenkomst vragen voor inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting of toegangstickets voor:

IEDEREEN KINDEREN (-18 jaar)
Sociale, culturele en sportieve activiteiten en manifestaties van verenigingen, (sport)clubs, jeugdbewegingen, … Kosten van opleidingen i.v.m. de ontwikkeling van kinderen (bv. dialoogtafels, opvoedingsondersteuning,…)
Dagtoerisme of georganiseerde vakanties van Steunpunt Vakantieparticipatie Onderwijsondersteuning
Schoolreizen of schooluitstappen Psychologische ondersteuning
Speelpleinen, sportkampen, vakantiekampen Paramedische ondersteuning (bv. logopedist, hoorapparaten, …)
Programmatie van cc de borre Aankoop pedagogische hulpmiddelen

Voor wie?

Je bent inwoner van Bierbeek én

 • Je bent in schuldbemiddeling (budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling);
 • Of je bent gerechtigd op (equivalent) leefloon
 • Of je netto-gezinsinkomen per maand is niet hoger dan: 
  • Voor een gezin: € 1943,87  vermeerderd met € 100 per kind fiscaal ten laste
  • Voor een alleenstaande: € 1438,37
  • Voor een samenwonende: € 958,91

Bedrag

De premie bedraagt maximum 90% van de gemaakte en bewezen kosten, met een beperking van 100 € per persoon per jaar.

Regelgeving

Het reglement van de socio-culturele en sportieve participatie vind je in bijlage: reglement socio-culturele en sportieve participatie. 

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Bewijs van uw gezinsinkomen o.b.v. rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
 • Bewijs van betaling/ticket
 • Bewijs van inschrijving/deelname