Gezocht: bibliotheekassistent (halftijds)

Als bibliotheekassistent help je mee aan de opbouw van een divers bibliotheekaanbod tot voldoening van de burgers.

Naast bibliotheektechnische taken zoals de materiële verwerking van nieuwe materialen, catalografie, assistentie bij de collectievorming en het bemannen van de balie tijdens de openingsuren, verricht je ook een aantal zuiver administratieve zaken in ondersteuning van de bibliothecaris.

Kandidaten moeten:

  •  een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  •  de burgerlijke en politieke rechten genieten
  • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  • voldoen aan de vereiste over de taalkennis : kennis van het Nederlands op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen is vereist
  • in het bezit zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  • slagen voor een selectieprocedure (schriftelijke proef en mondelinge proef, eventueel voorafgegaan door een preselectie)
  • bereid zijn avond- en weekendwerk te verrichten

Er zal een wervingsreserve van 3 jaar worden aangelegd.

Solliciteren

Solliciteren?

Kandidatuur uiterlijk op 15 september 2020:
- indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).
- of gebruik het online sollicitatieformulier.

Inlichtingen 

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be