Corona-hinderpremie

Een onderneming die verplicht haar activiteiten moest stopzetten door de coronamaatregelen van de federale regering, kon in aanmerking komen voor de corona-hinderpremie van de Vlaamse overheid. De premie kan niet meer aangevraagd worden.

Voorwaarden

Op de website van VLAIO leest u aan welke voorwaarden een onderneming moest voldoen om recht te hebben op de premie.

Procedure

U kunt de premie niet meer aanvragen.

Op de VLAIO-website leest u hoe u de premie kon aanvragen.

Bedrag

Tot en met 5 april

Voor de periode tot en met 5 april 2020: 4000 euro. De premie dekte de periode tot en met 5 april.

Vanaf 6 april 2020

Vanaf 6 april 2020 tot het einde van de coronamaatregelen gold dat alle ondernemingen en zelfstandigen die tot en met 5 april de corona-hinderpremie hebben gekregen, automatisch 160 euro kregen per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag, zoals die van toepassing was vóór 14 maart 2020.

Na 8 juni

Ondernemingen die nog langer volledig gesloten moesten blijven vanwege de federale coronamaatregelen, konden voor de volgende sluitingsperiodes een beroep doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag (dus niet ondernemingen die vrijwillig gesloten bleven). Zij moeten de dagpremie wel zelf online aanvragen. Vraag de dagpremie aan.

Alleen dancings en discotheken kunnen nog verder sluitingspremies krijgen tot op het moment ze weer mogen open gaan. Voorwaarde is dat de onderneming nog volledig gesloten blijft: als ze geheel of gedeeltelijk heropstarten, kunnen ze geen sluitingspremies meer krijgen.

Ondernemingen die sluitingspremies krijgen voor de periode van 1 augustus- 30 september, kunnen geen Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen.