Privacy / GDPR

Bescherming van persoonsgegevens

De gemeente Biebeek hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. 
De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website of een van de online inschrijvingsprogramma's verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In de Privacyverklaring staat beschreven hoe het gemeentebestuur omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.