Ondernemers: deelname Blijf plakken in Bierbeek

Digitale campagne

Van 2 november 2022 tot en met 31 januari 2023 gaan we van start met een digitale versie van de actie 'Blijf plakken in Bierbeek'. Geen gedoe meer met stickertjes, wel met behulp van de app van 'Happy Hageland'.

Exclusief voor Bierbeekse ondernemers

Om deel te nemen moet u in het bezit zijn van een ondernemingsnummer, moet uw handelszaak gevestigd zijn in Bierbeek en door een zelfstandige worden uitgebaat. Met deze actie willen we het lokaal kopen in Bierbeek stimuleren.

Hoe werkt de campagne?

De werkwijze van de digitale campagne is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Iedere deelnemende ondernemer krijgt een toogdisplay met een QR-code. Deelnemen doet de klant door bij elke aankoop de QR-code te scannen. Bij elke scan maakt de klant kans op een van de mooie prijzen die de deelnemende ondernemingen schenken. Elke maand worden verschillende prijzen verloot. Klanten zonder smartphone kunnen ook deelnemen aan deze digitale tombola. De ondernemer scant voor deze klanten zonder smartphone de QR-code op de onderzijde van zijn display en vult vervolgens enkele contactgegevens van deze klant in.

In deze video wordt de werking van de campagne toegelicht.

Hoe deelnemen?

Schrijf vóór 25 oktober in via dit online formulier. Deelnemende handelaars, horecazaken en ondernemers zijn herkenbaar aan de campagneaffiche en de toogdisplay die we gratis leveren.

Prijzen?

Elke deelnemende ondernemer vragen we om minimaal een prijs/waardebon van minstens 25€ te schenken voor het aanvullen van de tombola. In ruil zorgen we voor de nodige publiciteit op onze sociale media. De winnaars worden persoonlijk verwittigd om hun prijs af te halen bij de schenkende ondernemer.

Campagne voor al je klanten

Alle klanten, dus ook niet-Bierbekenaren, mogen aan de digitale tombola deelnemen. In deze video voor consumenten zien je klanten hoe de digitale tombola werkt (klik hier voor de video). 

Helemaal van Hier 

Deze actie kadert in het project ‘Helemaal van Hier’ waarvoor Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant financiële middelen ter beschikking stellen ter versterking van de korte keten en de lokale economie