Nieuw subsidiereglement mondiale solidariteit

Gepubliceerd op dinsdag 5 januari 2021 13.13 u.
De gemeente geeft al jaren subsidies aan internationale samenwerking. Vanaf 2021 is er een nieuw subsidiereglement van kracht dat de nadruk legt op draagvlakverbreding en de duurzame ontwikkelingsdoelen..
Draagvlak verbreden

Met dit nieuw reglement willen we inwoners, scholen, vierdepijlerorganisaties en ngo's met plaatselijke werking stimuleren om het draagvlak in Bierbeek te versterken en bewuster bij te dragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wereldwijd.

Je vindt het nieuwe reglement hieronder. Nieuw zijn o.a. een bonus die je krijgt wanneer je project een breed publiek bereikt of wanneer je samenwerkt met een of meer organisaties. Of wanneer je speciale aandacht besteedt aan duurzaamheid, bv. wat afvalbeheer of gebruik van lokale en fairtradeproducten.

Aanvragen voor eind januari

Je kan een subsidieaanvraag doen binnen 4 categorieën:

  • sensibiliserende initiatieven in het Noorden
  • projecten in het Zuiden
  • projecten ter ondersteuning van mensen op de vlucht
  • individuele engagementen in het Zuiden

Opgelet: ook nieuw is dat je je aanvraag vanaf nu moet indienen vóór eind januari van het lopend jaar.

Info-avond op 11 januari
Op maandag 11 januari organiseert de GRIS een toelichting bij dit nieuwe reglement. Geïnteresseerden kunnen zich nog inschrijven vóór vrijdag 7 januari bij de dienst Internationale Samenwerking. Je krijgt dan een bericht wanneer en op welke manier je kan deelnemen aan de online vergadering.