NIeuw leven voor de Bremtkapel

BREMTKAPEL BEGINT AAN TWEEDE LEVEN

Op de gemeenteraad van 28 februari beslist dat de gemeente Bierbeek de Bremtkapel voor 99 jaar in erfpacht neemt van de kerkfabriek. Eind 2018 werd de kapel reeds geprofaniseerd (ontwijd dus) waardoor er ook niet kerkelijke activiteiten kunnen plaatsvinden in de kapel.

De gemeente wil de kapel renoveren om ter beschikking te stellen van de buurt, de verenigingen en de inwoners. Dankzij de Europese subsidies zal het referentiepunt van de Bremt gebruik kunnen worden voor culturele en andere activiteiten.

De voorwaarden voor de huur van de kapel moeten nog worden vastgesteld.

De kapel is nu nog niet echt uitgerust om al gebruikt te kunnen worden voor niet-kerkelijke activiteiten. Daarom gaat de gemeente in 2019 de opdracht geven aan een ontwerper om een plan te maken voor de verbouwing van de kapel. De subsidies van Europa zijn hiervoor van wezenlijk belang. In de opdracht worden de wensen van de buurtbewoners uitdrukkelijk meegegeven, hiervoor werd reeds op 24 mei 2018 een buurtoverleg georganiseerd.

De verbouwing zelf kan dan in 2020 gebeuren, waarna ze kan gehuurd worden door verenigingen en particulieren. Waarschijnlijk valt de kapel dan, net zoals de borre in Bierbeek, de velpe in Opvelp en het buurthuis in Korbeek-Lo, onder het gemeentelijk zaalverhuurreglement.

Het is zeker vast de bedoeling dat de kapel echt gebruikt kan worden en ter beschikking staat van de buurt en de inwoners.