Minder bussen tussen deelgemeenten

Gepubliceerd op dinsdag 27 oktober 2020 14.30 u.
De lokale besturen zitten samen in de Vervoerregioraad. Deze sprak zich in oktober uit over het nieuw 'Openbaar Vervoerplan 2021'.

En het Bierbeeks gemeentebestuur is daar niet enthousiast over.

In het nieuwe plan verliest de gemeente Bierbeek busverbindingen tussen de deelgemeenten. Wel krijgen we in de plaats ‘Vervoer op Maat’ in de vorm van een flextaxi en mobipunten uitgerust met deelfietsen en deelwagens.

Basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit

Het nieuwe plan van De Lijn is gebaseerd op het decreet ‘basisbereikbaarheid’ dat de filosofie achter het openbaar vervoer fundamenteel verandert: van aanbod-gestuurd naar vraaggericht. Men wil dus uitdrukkelijk het vervoer rationaliseren en versterken daar waar de vraag zich concentreert.

Het openbaar vervoer wordt een gelaagd net: bovenaan het treinnet van de NMBS, daaronder een robuust stadsnet, daaronder het aanvullend net, daaronder het Vervoer op Maat. Het aanvullend net werkt voedend aan het hogere net. Functionele ritten versterken het vervoer tijdens de spits voor specifieke verplaatsingsstromen met hoog potentieel. Het Vervoer op Maat is de basis laag en komt tegemoet aan individuele mobiliteitsvragen die geen toegang hebben tot de andere lagen. Vervoer op Maat betekent: shuttles (zoals belbussen), flextaxi’s, deelfietsen en deelauto’s.

Men wil ook meer ‘combi- en multimodaliteit’ organiseren. Dit vertaalt zich in een verplaatsingsketen waarbij mensen eerst actief stappen of trappen dan gaan bussen en treinen of omgekeerd.

De Lijn hanteerde verschillende methodieken voor het uittekenen van de nieuwe buslijnen. Wat is het potentieel van de lijnen rekening houdend met een huidige vervoersvraag? Welke zijn de belangrijke attractiepolen? Welke zijn de blinde vlekken die moeten bediend worden met Vervoer op Maat?

Te weinig middelen

Belangrijk is het feit dat De Lijn de dienstverlening moet waarmaken met een gesloten enveloppe, in heel Vlaanderen over alle 15 vervoerregio’s heen. Het budget voor het aangepaste vervoer voor mensen met een beperking wordt gelukkig verdubbeld. Maar dat budget is nu slecht 3% van het totale budget.

Eind maart gaf het schepencollege een negatief advies over een eerste voorstel van De Lijn. Toen stemden slechts 2 van de 31 gemeenten tegen. Bierbeek is altijd goed voorzien geweest van openbaar vervoer maar zal busverbindingen verliezen en Vervoer op Maat krijgen. Eind maart wisten we nog niets over de invulling van dat Vervoer op Maat.

Enkele positieve elementen

  • Er komt een nieuwe aanvullende lijn Leuven – Bierbeek (de borre) via Haasrode met een frequentie in de spits van 20 minuten en tijdens de daluren van 60 minuten.
  • Lijn 7 wordt een echte stadslijn die Korbeek-Lo verbindt met Leuven en Bertem op schooldagen met een hoge frequentie van 15 minuten en een grote amplitude (vroeger en later).
  • Lijn 8 wordt een aanvullende lijn Leuven station - Tiensesteenweg (Korbeek-Lo en Lovenjoel) - Bremt op schooldagen met een frequentie van 30 minuten en een grote amplitude.
  • We behouden de functionele nachtlijnen Tienen-Tervuren en Bierbeek-Sint Joris Weert, lijnen die Leuven centrum doorkruisen. Want vele busverbindingen stoppen aan Leuven station.
  • We behouden drie schoolbussen die verbindingen blijven maken naar Leuvense scholen, scholen in Heverlee, scholen in Meldert en scholen in Tienen.
  • We krijgen een stevig deel van de regionale middelen van Vervoer op Maat in de vorm van een flextaxi die lokale individuele vervoersvragen kan invullen.
  • Er komen al zeker twee mobipunten met deelfietsen en deelauto’s. Vlaanderen geeft subsidies voor de uitrusting van lokale en buurtmobipunten.

Negatieve elementen

Wij blijven protesteren omdat onze deeldorpen Korbeek-Lo en Lovenjoel en Opvelp geen regelmatige verbindingen meer krijgen met hoofddorp Bierbeek. En daar zijn vele voorzieningen gesitueerd zoals het gemeentehuis, cultuurcentrum, de voetbalterreinen, de sporthal, de bibliotheek, de hoofdkerk, kleine handelszaken, gezondheidsvoorzieningen. De deelgemeente Opvelp wordt enkel op schooldagen en daarop afgestemde tijdstippen bediend door een schoolbus. Over een nieuwe verbinding met het station van Vertrijk is zelfs niet gesproken omdat uit onderzoek blijkt dat de verplaatsingsstroom te klein is.

Flextaxi

Die flextaxi wordt een nieuw openbaar vervoer middel. Onze inwoners kunnen bellen en een uur later worden bediend. Ook taxi-bedrijven uit onze gemeente kunnen meedingen naar deze dienstverlening. De kostprijs voor een rit wordt geraamd op 2 euro wanneer men overstapt op een buslijn of 3 euro wanneer het een zelfstandige rit betreft. De uitwerking van het Vervoer op Maat moet nog worden opgestart via een nieuwe Vlaamse mobiliteitscentrale.

Als gemeentebestuur hebben wij zelf de opdracht om informatie te verspreiden, doelgericht en eventueel met extra begeleiding. Als de flextaxi in onze gemeente een succes wordt, kunnen we op basis van de toekomstige praktijk een nood aantonen en meer middelen eisen.

Doe je zeg over het Vervoersplan 2030

Het Openbaar Vervoersplan 2021 is van toepassing op korte termijn. Voor de langere termijn wordt een Openbaar Vervoerplan 2030 opgemaakt als onderdeel van het regionale mobiliteitsplan. De vervoerregio staat voor de uitdaging om een duurzaam mobiliteitsplan op langere termijn uit te werken. Ideeën, visies, suggesties, bekommernissen van iedereen zijn welkom. Surf naar www.vervoerregioleuven.be en denk mee over mobiliteitsuitdagingen- en oplossingen in onze regio. Heb je geen computer ter beschikking? Kom dan langs in de bibliotheek of maak een afspraak met de schepen of ambtenaar van mobiliteit.