Elektronisch aanmelden op school

Vanaf vorig jaar maken alle Bierbeekse scholen gebruik van het elektronisch aanmeldingssysteem. Zo wil men het voor alle ouders gemakkelijker maken en iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school naar keuze.

Het systeem 'Meld-je-aan' is overigens ook veralgemeend voor de scholen in Leuven, Herent en Oud-Heverlee. Meer info vind je op https://meldjeaan.leuven.be.

Hoe gaat het in zijn werk?

Concreet gaat de inschrijving in 3 fasen:

  • je meldt je kind aan via 'Meld-je-aan'
  • je ontvangt een mail met bevestiging
  • je schrijft je kind in de school in

Broers en zussen en kinderen van personeel krijgen voorrang.

De vrije plaatsen worden verdeeld rekening houdende met indicator- en niet-indicatorleerlingen, afstand van school tot domicilie en voorkeur van de ouders.

Aanmeld- en inschrijvingsdata:

Periode 1: Voorrang voor broers en zussen en voor kinderen van personeel

  • Stap 1: Aanmelden op https://meldjeaan.leuven.be van dinsdag 5 januari 2021 (9 u) tot en met dinsdag 26 januari 2021 (17 u)
  • Stap 2: Bericht aan de ouders op dinsdag 23 februari 2021
  • Stap 3: Inschrijven van maandag 1 maart 2021 (9 u) tot en met dinsdag 30 maart 2021 (17 u)

Periode 2: Aanmelden en inschrijven van alle kinderen

  • Stap 1:Aanmelden op https://meldjeaan.leuven.be van maandag 1 maart 2021 (9 u) tot en met dinsdag 30 maart 2021 (17 u)
  • Stap 2: Bericht aan de ouders op dinsdag 27 april 2021
  • Stap 3: Inschrijven van maandag 3 mei 2021 (9 u) tot en met woensdag 26 mei 2021 (17 u)

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor de kinderen die nog geen plaats hebben gevonden

Vanaf donderdag 3 juni 2020 vind je op de website https://meldjeaan.leuven.be een overzicht van de vrije plaatsen in de scholen. Je kan dan naar de school gaan met vrije plaatsen om in te schrijven vanaf vrijdag 29 mei 2020 (9 u). 

Na deze periode heb je geen voorrang meer!

Hulp nodig?

Is het moeilijk om dit allemaal zelf te doen, vraag dan hulp bij het Vrij CLB Leuven - https://www.vclbleuven.be - 016 28 24 00 - info@vclbleuven.be of in een van de scholen (maak eerst een afspraak a.u.b.).

Inschrijven in het Buitengewoon Onderwijs?

Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften en noden van sommige kinderen, zijn er ook scholen voor buitengewoon onderwijs. Om ingeschreven te worden heb je een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs nodig dat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) opmaakt. Dit wordt niet zomaar gedaan, hiervoor is onderzoek en een gemotiveerd advies nodig. Daarom is het belangrijk om op tijd contact op te nemen met het CLB. Samen met de ouders wordt gezocht naar een gepaste school voor jouw kind.

In Bierbeek is er een basisschool voor buitengewoon onderwijs, Ten Desselaer. Daar kunnen kinderen terecht van type 3 (kinderen met moeilijkheden met sociale interactie) en type 9 (kinderen met een autismespectrumstoornis).

Voor scholen van het Buitengewoon onderwijs hanteert men een andere aanmeld- en inschrijvingsperiode als hierboven.