Kinderopvang

Bekijk de kinderopvangen op het stratenplan

 Kinderopvang te Bierbeek: dagopvang

Ben je op zoek naar opvang voor je (kleine) kinderen? 
Volgende diensten en onthaalgezinnen helpen je hierbij:


Kinderopvang voor- en naschools

  • IBO Landelijke Kinderopvang – Tiensesteenweg 82 – 3360 Korbeek-Lo - tel: 016 46 35 87 - 070 24 60 41 – www.landelijkekinderopvang.be - lkkorbeeklo@kvlv.be. Initiatief voor buitenschoolse opvang voor 38 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar oud.
  • In alle Bierbeekse scholen is er ook voor- en naschoolse opvang.


Belastingaftrek voor kinderopvang?
De kosten voor kinderopvang bij een door Kind en Gezin erkende dienst kunnen ingebracht worden bij de belastingaangifte. Dit geldt niet alleen voor de opvang van kleine kinderen (0-3 jaar) maar ook voor kosten voor vakantieactiviteiten tot 12 jaar. Het maximaal aftrekbaar bedrag is € 11,20 per dag per kind. Meer info op www.minfin.fgov.be

Kinderopvang tijdens de schoolvakanties

  • De meeste minicrèches en onthaalouders zijn meestal enkele weken open tijdens de vakantieperiodes. In sommige gevallen nemen zij ook schoolgaande kinderen op.
  • Schoolgaande kinderen kunnen zich vooraf inschrijven in IBO Stekelbees, dat gedurende de schoolvakanties meestal de hele dag open is. Adres: Tiensesteenweg 82 - 3360 Korbeek-Lo - tel: 016 46 35 87 – lkkorbeeklo@landelijkekinderopvang.be
  • Tijdens de grote vakantie organiseert de gemeente Bierbeek de speelpleinwerking 't Speelkasteel. Deze is gedurende 4 weken in de grote vakantie geopend telkens van 9 uur tot 16 uur in de gebouwen van Scouts de Toekan. Er is voor- en naopvang vanaf 7.30 uur tot 18 uur. Bierbekenaars vinden een inschrijvingsformulier in Info-Bierbeek van februari . Meer info bij de jeugddienst - tel: 016 26 97 54 – jeugddienst@deborre.be
  • De sportievelingen kunnen ook naar de sportweken, georganiseerd door de gemeentelijke sportdienst. Meer info bij de sportdienst - tel: 016 26 97 57 – sport@deborre.be. Bierbekenaars vinden een inschrijvingsformulier in Info-Bierbeek van februari en kunnen alle info online vinden op www.bierbeek.be/sportweken 
  • Voor de opvang van kleuters tijdens de zomervakantie werkt de jeugddienst samen met IBO Stekelbees. Zij vangen de kleuters op in hun eigen lokaal (in Korbeek-Lo) of in de gemeentelijke kleuterschool in Lovenjoel. Meer info bij IBO Stekelbees - tel: 016 46 35 87 – lkkorbeeklo@landelijkekinderopvang.be
  • Ook tijdens andere vakantieperiodes organiseert de jeugddienst en/of de borre een aantal activiteiten voor kinderen en jongeren. Meer info bij de jeugddienst - tel: 016 26 97 54 – jeugddienst@deborre.be – https://www.bierbeek.be/jeugd 
  • Er zijn ook diverse sportkampen bij De Miester - Jan De Jaeghere - tel: 016 46 06 07 –www.demiester.com – info@demiester.com