Internationaal

Bierbeek in de wereld

Onze gemeente is geen eiland in de wereld. Door de steeds verdergaande globalisering is een geïntegreerde internationale samenwerking noodzakelijk, ook voor een kleine gemeente als de onze. Het gemeentebestuur vindt een kwaliteitsvolle internationale samenwerking een noodzakelijke hefboom voor solidariteit met de armste landen en bevolkingsgroepen in de zoektocht naar meer welvaart en meer welzijn. Bierbeek probeert als kleine gemeente het beleidsdomein internationale samenwerking zo veel mogelijk te integreren binnen de verschillende diensten en krachten te bundelen door samen te werken met scholen, verenigingen, de borre, enz. Voor de financiële ondersteuning van haar beleid doet Bierbeek een beroep op federale en Vlaamse subsidies. Alle inwoners worden van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Samen met vrijwilligers en verenigingen

In Bierbeek zijn tal van mensen en verenigingen actief betrokken bij het Zuiden. Zij zetten zich in om structureel onrecht in de wereld aan te pakken en zijn de eerste partners voor het gemeentelijk beleid voor internationale samenwerking. Deze mensen organiseren vrijwillig en belangeloos activiteiten en spelen een belangrijke rol in onze gemeentelijke raad voor internationale samenwerking (GRIS). De gemeente biedt daarom subsidies voor vormingsactiviteiten en programma‘s in het Zuiden.

Fair Trade Gemeente en duurzame ontwikkeling

Bierbeek kiest resoluut voor de aankoop en het gebruik van duurzame en rechtvaardige producten. Bierbeek is dan ook Fair Trade Gemeente. Ook tal van Bierbeekse winkels, bedrijven, verenigingen en horeca-bedrijven gebruiken fairtradeproducten. De gemeente wil ook de korte keten ondersteunen. We moedigen verenigingen aan om bij de organisatie van hun activiteiten duurzame, Bierbeekse en fairtradeproducten te gebruiken.

Verbroedering Bierbeek-San Felipe de Oña

Sinds 1998 verzustert Bierbeek met het bergdorp San Felipe de Oña in Ecuador. De samenwerking stoelt op drie pijlers: actieve participatie en vriendschapsbanden tussen de bevolking van de beide gemeenten, uitwisseling en wederzijdse ondersteuning tussen de gemeentebesturen, capaciteitsopbouw voor de gemeentelijke dienstverlening voornamelijk rond thema's water/milieu, jeugd, cultuur/toerisme en onderwijs.

Bierbeek vredesgemeente

Bierbeek heeft tijdens zijn geschiedenis meermaals te maken gehad met oorlogen. In 1914 moesten deelgemeenten Korbeek-Lo en Lovenjoel bij de Duitse inval een verschrikkelijke tol betalen. De Werkgroep Oorlog & Vrede en de vaderlandslievende vereniging NSB wil deze gebeurtenissen blijven herdenken. Bierbeek is dan ook lid van de vredesbeweging 'Mayors for Peace'. De gemeente plantte naast het gemeentehuis een nieuwe vredesboom en in 2018 kwam er een nieuw vredesmonument op de Tiensesteenweg.