Inspraak klimaat

Bierbeek werkt momenteel, met ondersteuning van de provincie, aan een nieuw klimaatactieplan. We leren uit het vorige actieplan en proberen met concrete en haalbare acties nog meer impact te genereren op de uitstoot van broeikasgassen in onze gemeente. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven, maar alleen met de medewerking van al onze inwoners kunnen we onze doelstellingen realiseren. Om onze inwoners zo goed mogelijk bij te staan, bieden we ondersteunende maatregelen aan. 

Ook bij de opmaak van het nieuw klimaatactieplan hebben we jouw input nodig. Hiervoor worden de komende maanden enkele participatiemomenten georganiseerd. De concrete data volgen via onze website en sociale media.