Info-moment windturbines

Gepubliceerd op woensdag 19 juni 2019 10.51 u.
Storm en Elicio plannen een windturbinepark, waarbij een windturbine staat in Bierbeek. Er zijn 4 infomomenten.

Er is een openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag dat loopt van 24 juni tot 23 juli 2019.Tijdens het openbaar onderzoek zullen de documenten (incl. de stedenbouwkundige foto's) en plannen die in dit kader werden ingediend raadpleegbaar zijn via www.windparke40.be. Op de site vind je een lijst met de link naar de verschillende documenten en plannen.

Bezwaren en opmerkingen kunnen ingediend worden gedurende deze 30 dagen.