Inburgering en integratie

De hulpverlening aan asielzoekers en vreemdelingen is uiteraard meer dan enkel financiële steun. Je kan bij ons ook terecht voor:

  • hulp bij het zoeken naar een geschikte woning
  • taallessen
  • schuldbemiddeling
  • opvolging van je asielprocedure
  • begeleiding in het zoeken naar werk
  • integratiebevordering
  • opvolging van medische problemen
  • contacten met school
  • informatie en advies over de sociale zekerheid