Gezocht: talenten voor onze gemeente

Gepubliceerd op dinsdag 4 augustus 2020 14.15 u.
Er zijn opnieuw enkele vacatures bij gemeente en OCMW Bierbeek.
Werken voor Bierbeek : je talenten inzetten en elke dag het verschil maken voor de gemeente en haar inwoners!

In Bierbeek maken we werk van een modern personeelsbeleid en zorgen we voor een slagkrachtig personeelsbestand met ongeveer 150 medewerkers, onderwijs incluis. In onze gemeente staan de ambtenaren ten dienste van de hele gemeente. Het is die betrokkenheid bij de lokale context, de wisselwerking met de inwoners, verenigingen, organisaties en de co-creatie met bestuurders die het beleid ten goede komt.

We vinden dat iedere inwoner recht heeft op een uitstekende dienstverlening die kwalitatief, klantgericht en toegankelijk is. We willen de komende jaren sterk inzetten op een dynamisch dienstverleningsconcept dat cruciaal is voor de realisatie van deze ambities.

Wil je mee vorm geven aan het welzijn van alle Bierbekenaren en aan een duurzame ontwikkeling van onze mooie gemeente?

Op dit moment zijn er deze vacatures :

- diensthoofd welzijn (A1a-A3a,statutair)

Kandidaturen: Uiterlijk op 30 september 2020

Functiebeschrijvingen, selectiecriteria en toelatingsvoorwaarden: hieronder terug te vinden bij de betreffende vacature.

- administratief medewerker dienst burgerzaken (C1-C3, contractueel)

Kandidaturen: Uiterlijk op 15 oktober 2020

Functiebeschrijvingen, selectiecriteria en toelatingsvoorwaarden: hieronder terug te vinden bij de betreffende vacature.

Andere aanwervingen