Gezocht: hoofdboekhouder (voltijds)

EEN VOLTIJDSE HOOFDBOEKHOUDER (B4-B5) in statutair verband

Hoofddoel

Als hoofdboekhouder van de gemeente en het OCMW sta je onder meer in voor de correcte verwerking van inkomende facturen en rekeninguittreksels, het verzorgen van de periodieke btw-aangiftes, het verwerken van de lonen, het opmaken van vorderingen, … Je ondersteunt vanuit jouw expertise de collega’s van de dienst financiën en de andere diensten. Je werkt mee aan het opmaken van het meerjarenplan en je vervangt de financieel directeur als deze afwezig is.

Onderaan vind je de functiebeschrijving en de selectiecriteria

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  6. minimaal 4 jaren relevante beroepservaring hebben
  7. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef en een psychotechnische proef)

Solliciteren?

Kandidatuur uiterlijk op 31 juli 2020:
- indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).
- of gebruik het online sollicitatieformulier online deze pagina (de hierboven vermelde documenten dienen ook hier verplicht te worden bijgevoegd).

Inlichtingen 

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be