Gezocht: communicatieverantwoordelijke (voltijds)

Als communicatieverantwoordelijke sta je onder meer in voor de redactie van de gemeentelijke website, het maandblad In&Uit en de berichtvoering via sociale media. Je bent persverantwoordelijke en je ondersteunt de diensten van gemeente, OCMW en het cultuurcentrum. Je bouwt mee aan de verdere digitale dienstverlening van de gemeente. Je zet in samenwerking met de andere medewerkers participatieve projecten op. In het kader van de noodplanning ben je verantwoordelijk voor crisiscommunicatie.

Onderaan deze pagina kan je de functiebeschrijving en de selectiecriteria downloaden

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  6. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef)

Solliciteren?

Kandidatuur uiterlijk op 31 juli 2020:
- indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Speelpleinstraat 8 te 3360 Bierbeek vergezeld van een uitgebreid cv, een kopie van het vereiste diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).
- of gebruik het online sollicitatieformulier online deze pagina (de hierboven vermelde documenten dienen ook hier verplicht te worden bijgevoegd).

Inlichtingen 

personeelsdienst – 016 46 87 71 – personeel@bierbeek.be