Gemeente investeert recordbedrag

Gepubliceerd op dinsdag 24 december 2019 8 u.
Bierbeek trekt de volgende zes jaar de kaart van duurzaamheid, zorgzaamheid, beweging en ontspanning, leefbaarheid en veiligheid.

De gemeenteraad keurde op 23 december een ambitieus meerjarenplan goed. Bierbeek zet haar troeven in met een recordbedrag van ruim 33 miljoen euro aan investeringen en blijft daarbij financieel gezond. Het bestuur wil samen met haar inwoners de gemeente doen bloeien!

Onze investeringen

Er komen maar liefst 18,8 kilometer nieuwe fietspaden en 2,5 km fietssnelweg bij. Maar ook meer en betere voetpaden. En belangrijk: nieuw materieel om deze voet- en fietspaden te onderhouden.

We verduurzamen drastisch het eigen patrimonium. De straatverlichting wordt binnen de 6 jaar 100% omgeschakeld naar LED.

Verder staat vernieuwing van wegen en rioleringen, de aanleg van bijkomende parkings aan de borre en Tiensesteenweg én een lokaal bedrijventerrein met een nieuw regionaal recyclagepark (palend aan researchzone Haasrode) op de agenda.

Uw vrije tijd

Het vrijetijdsgebeuren in ‘boeiend’ Bierbeek scheert al jaren hoge toppen. Bierbeek blijft investeren in sport, jeugd, cultuur, bibliotheek en toerisme. Onderdelen van het vrijetijdscentrum de borre krijgen een upgrade en mogelijke uitbreiding, de Bremtkapel wordt een ontmoetingsplaats voor de gemeenschap en buurt.

Buurt- en verenigingsinitiatieven

In Bierbeek staat de inwoner centraal, daarom zet het bestuur in op initiatieven van de inwoners en hun verenigingen. Er komen nieuwe middelen voor buurtfeesten en pop-up initiatieven van inwoners en hun verenigingen zelf. De uitleendienst breiden we uit met onder andere een 'feest-remorque'.

Zorg voor elkaar

Bierbeek pakt armoede en vereenzaming aan. Met projecten als ‘80 is prachtig’ en de dorpsrestaurants houdt het bestuur de vinger aan de pols. Het sociaal team en de thuiszorgdiensten worden verder uitgebouwd tot performante dienstverleners.

Leefbare dorpskernen

Middelen van het open-ruimtefonds worden ingezet voor meer leefbare groene openbare ruimte in de vier dorpskernen. Er komen 100 extra sociale woningen. In de gemeente komen meer rustbanken, picknickplaatsen en sport- en/of speelgelegenheid.
Bierbeek plant meer dan 4.000 nieuwe bomen aan en voorziet voldoende ondersteuning en begeleiding om duurzaam te bouwen of renoveren in onze gemeente.

Bierbeekse belastingen blijven laag

De belastingtarieven blijven voor de zoveelste maal op rij ongewijzigd, namelijk 7% personenbelasting en 690 opcentiemen onroerende voorheffing. Dit is aanmerkelijk lager dan gemiddeld in Vlaanderen (respectievelijk 7,20% en 880 opcentiemen). De tarieven van de andere gemeentebelastingen, retributies en specifieke bijdragen wijzigen nauwelijks. Enkele kleinere belastingen worden zelfs afgeschaft.

Samen gaan we voor een boeiend en bloeiend Bierbeek!