Geef jouw mening over verkeersveiligheid!

Gepubliceerd op woensdag 14 juli 2021 10.24 u.
Hoe kunnen we het aantal verkeersslachtoffers doen dalen? Dat is de kernvraag van de bevraging. Neem deel en laat je stem horen!

De federale regering werkt aan een federaal actieplan voor Verkeersveiligheid 2021-2024. Om beter te begrijpen hoe verkeersonveiligheid door de bevolking wordt ervaren en om een maatschappelijk debat over verkeersveiligheid op gang te brengen, organiseren de minister, de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias institute een grote burgerenquête.

De resultaten van de burgerparticipatie zullen in aanmerking worden genomen bij de opmaak van het federaal actieplan voor de verkeersveiligheid.

Deze online enquête is de eerste stap in het participatietraject. Van 7 juli tot 30 september 2021 kan je je stem laten horen door één of meerdere vragenlijsten in te vullen rond de volgende drie thema's:

  1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we de openbare ruimte veiliger maken, rekening houdend met ieders behoeften?
  2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf en anderen in gevaar?
  3. Controles, begeleiding en vorming: welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?
Geef jouw mening over 1, 2 of 3 thema's!

Op https://all-for-zero.be/nl-BE/folders/doe-mee-aan-een-van-de-drie-enquetes vind je de thema's. 

Vervolg

In september 2021 worden ook burgerpanels georganiseerd. Dit is het tweede deel van het participatietraject. De tussentijdse resultaten van dit onderzoek zullen de basis vormen voor de discussies in deze panels.