Gecoro

De Gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening (kortweg Gecoro) is een wettelijk adviesorgaan dat zich toespitst op ruimtelijke ordening en stedenbouw.