Vlaamse Energielening

Sinds 15 december 2018 is de Vlaamse Energielening beperkt tot de sociale doelgroep. Deze is echter vrij ruim dus lees gerust verder.

Vooral alleenstaanden, gepensioneerden en schoolverlaters maken veel kans dat ze tot de doelgroep behoren. Wie tot de doelgroep behoort kan maximaal € 15.000 lenen, terug te betalen op ten hoogste 10 jaar. De rentevoet van de energielening is 0%. Deze interestvoet is vast over de volledige looptijd van de lening en is eveneens het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dit betekent dat er geen bijkomende kosten aan de lening verbonden zijn, dus GEEN dossierkosten NOCH commissielonen.

Jouw maandelijkse aflossing kan je berekenen door het bedrag dat je wil lenen te delen door het aantal maanden waarop je het wil terugbetalen. Vervroegde terugbetalingen (ook gedeeltelijk) zijn altijd mogelijk en uiteraard kosteloos.

Ook wie vroeger een energielening gekregen heeft, kan een nieuwe lening aanvragen. Wie nog een lopende lening heeft, zal deze eerst moeten terugbetalen. Ook hier is een kosteloze vervroegde afbetaling mogelijk om van een nieuwe lening te kunnen genieten. Het is wel mogelijk om naast het bedrag voor een nieuwe energiebesparende investering, het saldo van de eerste lening bij te lenen, uiteraard steeds met een maximum van € 15.000. Een voorbeeld: als je nieuwe ramen wil laten plaatsen voor € 3.000 en het saldo van je eerste lening bedraagt nog € 6.000, dan kan je een nieuwe lening aangaan voor € 9.000.

Met één of meerdere offertes moet je de investering(en) die je wil doen, bewijzen. Je kan nooit meer lenen dan het totaalbedrag van de offerte(s). De minimuminvestering die in aanmerking komt voor een lening is € 1.250. Het maximale bedrag van € 15.000 kan eventueel in verschillende schijven opgenomen worden. Zo kan je bijvoorbeeld eerst een lening afsluiten voor dakisolatie en enkele maanden later voor nieuwe ramen.

Wie?

Je behoort tot de sociale doelgroep van de Vlaamse energielening als je aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2017 van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 31.550 (te verhogen met € 1.650 per persoon ten laste). Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelasting van 2018.
 • Het meest recente belastbaar inkomen van de enige aanvrager of van beide aanvragers samen is niet hoger dan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste. En dit inkomen is sindsdien niet noemenswaardig gestegen. Je kan dit nakijken op het aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Je bent beschermd afnemer. Dit wil zeggen dat je recht hebt op een sociaal tarief voor elektriciteit (en aardgas).
 • Alle volwassenen die wonen op het adres waar de werken worden uitgevoerd, hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Je bent in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en slaagt er niet in om je verwarmingsfacturen te betalen.
 • Je wordt door het OCMW begeleid omwille van betalingsmoeilijkheden, meer bepaald voor de rekeningen van elektriciteit (en gas).

Enkel wie tot de doelgroep behoort, kan je de lening aanvragen met het gewone aanvraagformulier. Voeg wel extra bewijsstukken toe waaruit blijkt dat je tot de doelgroep behoort. Voor hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kan je terecht in het gemeentehuis bij het loket OCMW.

De lening kan pas worden goedgekeurd na een financiële analyse door energiehuis IGO en een sociaal onderzoek door het OCMW.

Als je tot de doelgroep behoort en de Vlaamse energielening kan aangaan, heb je ook recht op de gratis energiescan en renovatiebegeleiding.

Welke werken komen in aanmerking?

De investeringen die in aanmerking komen zijn de volgende:

 • dak-, vloer- en muurisolatie
 • energiezuinige verwarmingssystemen, zoals microwarmtekrachtkoppeling of een waarmtepomp
 • nieuwe ramen en deuren met hoogrendementsglas
 • geïsoleerde garagepoort
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • luchtdichting en blowerdoortest
 • zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • fotovoltaïsche zonnepanelen

Wanneer je dak in slechte staat verkeert, of als het binnenregent, als de stabiliteit een probleem vormt of als je hout aangetast is door insecten, dan kan je de Energielening ook aangaan voor de vervanging van je dak in combinatie met plaatsing van dakisolatie. De verhouding tussen de kost van de dakisolatie moet realistisch zijn t.o.v. de kost van het dak.

Voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen moet je woning daarenboven voldoen aan 2 voorwaardren:

 • het dak of de zoldervloer moeten voldoende geïsoleerd zijn (met Rd-waarde minimaal 3,5 m² K/W)
 • er mogen geen ramen met enkel glas aanwezig zijn.

Tot slot: zonnepanelen bieden alleen een oplossing voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik en niet voor elektrische verwarming. Elektrisch verwarmen is niet efficiënt en daardoor heel duur. Door te investeren in een ander type verwarming kan je dan ook veel meer besparen dan door zonnepanelen te plaatsen.

Meer info

Meer informatie vind je op www.energielening-igo.be/energielening@igo.be - 016 29 85 40